Islandsko-český studijní slovník

×

Přidejte nové slovo

Hesla, která Vám ve slovníku chybí, můžete zde po jednom přidat - česká i islandská. Nebojte se podělit se s námi Vaší znalostí a vědou a napište nám do poznámek, jaký se domníváte, že je překlad. Návrhy na nová hesla postupně projdeme a umístíme je do slovníku.

Přehled výslovnosti islandských hlásek

Menu

Islandská výslovnostPřehled výslovnosti islandských hlásekPřehled výslovnosti složeného slova

Informace

Zvolte písmeno, které chcete zobrazit. V tabulce naleznete informace o výslovnosti v závislosti na pozici s příkladem a audio ukázkou. V určitých případech naleznete u výslovnosti dodatkové informace. Varianty jsou seřazeny podle četnosti (na prvním místě je uvedena nejčetnější varianta).
V případě souhlásek je zobrazena nejdříve výslovnost samotné souhlásky, dále pak následují shluky souhlásek začínající na zvolenou souhlásku. V následujících tabulkách je zobrazena vybraná souhláska jako součást shluku souhlásek, přičemž tabulky jsou seřazeny podle začínající souhlásky.

Souhlásky

b c d ð f g h j k l m n p r s t v w x z þ

Samohlásky

a á e é i í o ó u ú y ý æ ö

Dvojhlásky

au ei ey


l
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
l[l]Začátek a středland land̥země  
l[l̥]Konecval vaːl̥volba
ld[ld̥]Střed a Konecgildi ɟ̊ɪld̥ɪplatnost
ldg[lɟ̊]Střed a Konecholdgist hɔlɟ̊ɪsd̥-> holdgastpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey / varianty rovnocenné
ldg[ld̥ɟ̊]Střed a Konecholdgist hɔld̥ɟ̊ɪsd̥-> holdgastpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey / varianty rovnocenné
ldg[lɡ̊]Střed a Konecholdgaðist hɔlɡ̊aðɪsd̥-> holdgastzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au / varianty rovnocenné
ldg[ld̥ɡ̊]Střed a Konecholdgaðist hɔld̥ɡ̊aðɪsd̥-> holdgastzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au / varianty rovnocenné
ldn[ld̥n]Střed a Konecgildna ɟ̊ɪld̥napřibrat
ldr[ld̥r]Středaldrei ald̥reinikdy
ldr[ld̥r̥]Konec H
lds[ld̥s]Střed a Konecaðhalds aːθhald̥s-> aðhald
lds[ls]Střed a Konecelds ɛls-> eldurv častých slovech se -d- nevyslovuje
lf[lv]Středelfur ɛlvʏr̥veletok
lf[lf]Konectólf tʰoulfdvanáct
lfd[ld̥]Střed a Konecskelfdur sɟ̊ɛld̥ʏr̥vyděšený
lfdr[ld̥r]Střed a Konecskelfdri sɟ̊ɛld̥rɪ-> skelfdur
lfds[ld̥s]Střed a Konecdauðskelfds d̥œiðsɟ̊ɛld̥s-> dauðskelfdur
lfn[ln]Střed a Konechálfnaður haulnaðʏr̥(jsoucí) v polovině
lfs[ls]Střed a Konecálfs auls-> álfur
lfst[lsd̥]Střed a Konechvolfst kʰvɔlsd̥-> hvolfa
lft[l̥d̥]Střed a Konecálftar aul̥d̥ar̥-> álft
lg[lɟ̊]Středhelgi hɛlɟ̊ɪvíkendpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
lg[lɡ̊]Střed a Konechelga hɛlɡ̊aobětovatzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
lgd[ld̥]Střed a Konecfylgd fɪld̥doprovod
lgj[lɟ̊]Střed a Konecbylgja b̥ɪlɟ̊avlna
lgn[lɡ̊n]Středbólgna b̥oulɡ̊naopuchnoutvarianty rovnocenné
lgn[ln]Středbólgna b̥oulnaopuchnoutvarianty rovnocenné
lgr[lɡ̊r]Středsvolgra svɔlɡ̊ralokat
lgs[lɡ̊s]Střed a Konecelgs ɛlɡ̊s-> elgurvarianty rovnocenné
lgs[ls]Střed a Konecelgs ɛls-> elgurvarianty rovnocenné
lgst[lɡ̊sd̥]Střed a Konecfylgst fɪlɡ̊sd̥-> fylgjavarianty rovnocenné
lgst[lxsd̥]Střed a Konecfylgst fɪlxsd̥-> fylgjavarianty rovnocenné
lgst[lsd̥]Střed a Konecfylgst fɪlsd̥-> fylgjavarianty rovnocenné
lj[lj]Na všech pozicíchljótur ljouːd̥ʏr̥ošklivý
lk[l̥ɟ̊]Středfálki faul̥ɟ̊ɪrarohpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
lk[l̥ɡ̊]Střed a Konecfólk foul̥ɡ̊lidézadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
lkj[l̥ɟ̊]Středvelkja vɛl̥ɟ̊azmuchlat
lkn[l̥ɡ̊n]Středstúlknaskóli sd̥ul̥ɡ̊nasɡ̊oulɪdívčí školavarianty rovnocenné
lkn[l̥n]Středstúlknaskóli sd̥ul̥nasɡ̊oulɪdívčí školavarianty rovnocenné
lkn[l̥ɡ̊n̥]Konectálkn tʰaul̥ɡ̊n̥žábry
lkns[l̥n̥s]Střed a Konectálknsins tʰaul̥n̥sɪns-> tálknvarianty rovnocenné
lkns[l̥g̊n̥s]Střed a Konectálknsins tʰaul̥g̊n̥sɪns-> tálknvarianty rovnocenné
lks[l̥ɡ̊s]Střed a Konecbálks b̥aul̥ɡ̊s-> bálkur
lks[l̥s]Střed a Konecfólks foul̥s-> fólku častých slov v složeninách
lks[ls]Střed a Konecfólks fouls-> fólku častých slov v složeninách
lkst[l̥xsd̥]Střed a Konecfylkst fɪl̥xsd̥-> fylkjavarianty rovnocenné
lkst[l̥sd̥]Střed a Konecfylkst fɪl̥sd̥-> fylgjavarianty rovnocenné
lkt[l̥d̥]Střed a Konecvelktur vɛl̥d̥ʏr̥zmuchlaný
ll[d̥l]Středallur ad̥lʏr̥veškerý
ll[d̥l̥]Konecbíll b̥id̥l̥auto
ll[lː]Střed a Konecball b̥alːbálv přejatých slovech nebo zdrobnělinách křestních jmen
lld[ld̥]Střed a Konecsífelldur siːfɛld̥ʏr̥neustálý
lldn[ld̥n]Střed a Konecdrykkfelldni d̥rɪhɡ̊fɛld̥nɪpijáctví
lldr[ld̥r]Střed a Konecdómfelldri d̥oumfɛld̥rɪ-> dómfella
llj[lj]Střed a Konecbilljón b̥ɪljounbilion
lln[d̥ln]Střed a Konecmellna mɛd̥lna-> mella
llr[d̥lr]Střed a Konecallrahanda ad̥lrahand̥anové koření
lls[ls]Střed a Konecillsviti ɪlsvɪd̥ɪzlověstné znamení
lls[d̥ls]Střed a Konecfalls fad̥ls-> fallv genitivu u podstatných a přídavných jmen se může vyskytovat
llsk[lsɡ̊]Střed a Konecillska ɪlsɡ̊apodlost
llst[lsd̥]Střed a Konecfyllstur fɪlsd̥ʏr̥-> fullur
llt[l̥d̥]Střed a Konecallt al̥d̥vše
lltr[l̥d̥r]Střed a Konecáttavilltra auhd̥avɪl̥d̥ra-> áttavilltur
llts[l̥d̥s]Střed a Konechellts hɛl̥d̥s-> hella
lm[lm]Střed a Konecilmur ɪlmʏr̥vůně
lmr[lmr]Středólmrar oulmrar̥-> ólmur
lms[lms]Střed a Konechálmsins haulmsɪns-> hálmur
lmst[lmsd̥]Střed a Konecskylmst sɟ̊ɪlmsd̥-> skylmast
lmt[l̥m̥d̥]Střed a Konechylmt hɪl̥m̥d̥-> hylma
lmtr[l̥m̥d̥r]Středfelmtruðust fɛl̥m̥d̥rʏðʏsd̥-> felmtraður
lmtr[l̥m̥d̥r̥]Konec H
ln[ln]Střed a Konecforsjálni fɔr̥sjaulnɪpředvídavost
lp[l̥b̥]Střed a Konecstelpa sd̥ɛl̥b̥aholka
lpn[l̥b̥n]Střed a Konechólpna houl̥b̥na-> hólpinn
lps[l̥b̥s]Střed a Konechvolps kʰvɔl̥b̥s-> hvolpurvarianty rovnocenné
lps[l̥s]Střed a Konechvolps kʰvɔl̥s-> hvolpurvarianty rovnocenné
ls[ls]Střed a Konecfrelsi frɛlsɪsvoboda
lsk[lsɟ̊]Středkölski kʰœlsɟ̊ɪďábelpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
lsk[lsɡ̊]Střed a Konecelska ɛlsɡ̊amilovatzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
lsks[lsɡ̊s]Střed a Konecfalsks falsɡ̊s-> falskur
lskt[lsd̥]Střed a Konecítalskt iːd̥alsd̥-> ítalskur
lst[l̥sd̥]Střed a Konechelst hɛl̥sd̥nejvícevarianty rovnocenné
lst[lsd̥]Střed a Konechelst hɛlsd̥nejvícevarianty rovnocenné
lstr[lsd̥r]Střed a Konecelskri ɛlsɡ̊rɪelskur
lsts[lsd̥s]Střed a Konecelsts ɛlsd̥s-> gamall
lt[l̥d̥]Střed a Konecsalt sal̥d̥sůl
ltr[l̥d̥r]Střed a Koneckjöltra cʰœl̥d̥raodkašlat
lts[l̥d̥s]Střed a Konecfullgilts fʏd̥lɟ̊ɪl̥d̥s-> fullgilda
lts[l̥s]Střed a Konecpilts pʰɪl̥s-> pilturv častých slovech se -t- nevyslovuje
lv[lv]Střed a Konectölva tʰœlvapočítač
b
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
bl[b̥l]Začátek a středblár b̥lauːr̥modrý
bl[b̥l̥]Konecsumbl sʏmb̥l̥pitka
blj[b̥lj]Na všech pozicíchbljúgur b̥ljuːʏr̥stydlivý
c
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
cl[kʰl]ZačátekClara kʰlaːraKlára
ð
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ðl[ðl]Středfiðla fɪðlahousle
ðl[ðl̥]Konecbruðl b̥rʏðl̥plýtvání
ðls[ðls]Střed a Konecbruðls b̥rʏðls-> bruðl
ðsl[ðsd̥l]Středleiðsla leiðsd̥lainstrukce
f
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ffl[fl]Střed a Konectraffla tʰraflalanýž
fl[fl]Začátekflatur flaːd̥ʏr̥plochý
fl[b̥l]Středafla ab̥larybařit
fl[vl]Středröfla rævlažvanitpřejaté slovo
fl[b̥l̥]Konecafl ab̥l̥síla
fl[vl̥]Konecröfl rævl̥nesmyslpřejaté slovo
fld[ld̥]Střed a Konecefld ɛld̥-> eflavarianty rovnocenné
fld[lvd̥]Střed a Konec varianty rovnocenné
flds[ld̥s]Střed a Konec teflds d̥ɛld̥s-> teflavarianty rovnocenné
flds[lvd̥s]Střed a Konecteflds d̥ɛlvd̥s-> teflavarianty rovnocenné
flds[lvd̥s]Střed a Konecteflds d̥ɛlvd̥s-> teflavarianty rovnocenné
flj[flj]Začátekfljótur fljouːd̥ʏr̥rychlý
fls[b̥l̥s]Střed a Konecafls ab̥l̥s-> afl
fls[vls]Střed a Konecröfls rœvls-> röflpřejaté slovo
flt[l̥d̥]Střed a Koneceflt ɛl̥d̥-> eflavarianty rovnocenné
flt[l̥fd̥]Střed a Koneceflt ɛl̥f-> eflaVarianty rovnocenné
g
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ggl[ɡ̊l]Středböggla b̥œɡ̊lazmuchlat
ggl[ɡ̊l̥]Konecströggl sd̥rœɡ̊l̥
ggld[ld̥]Střed a Konecyggldur ɪld̥ʏr̥zamračený
gglt[l̥d̥]Střed a Konecygglt ɪl̥d̥-> yggla
gl[ɡ̊l]Začátek a středsigla sɪɡ̊laplavit se
gl[ɡ̊l̥]Konecfugl fʏɡ̊l̥pták
gld[ld̥]Střed a Konecsigldi sɪld̥ɪ-> sigla
gldr[ld̥r]Střed a Konecsigldra sɪld̥ra-> sigla
glds[ld̥s]Střed a Konecneglds nɛld̥s-> negla
glj[ɡ̊lj]Začátekgljúfur ɡ̊ljuːʏr̥soutěska
gls[ɡ̊l̥s]Střed a Konecsegls sɛɡ̊l̥s-> segl
glt[l̥d̥]Střed a Konecneglt nɛl̥d̥-> negla
gsl[xsd̥l]Střed a Konecbægsli b̥aixsd̥lɪploutev
h
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
hl[l̥]Začátekhlutur l̥ʏːd̥ʏr̥věc neznělé -l- (podobně jako [chl])
hlj[l̥j]Začátekhljóð l̥jouːθzvuk
k
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
kkl[hɡ̊l]Středökkli œhɡ̊lɪkotník
kkl[hɡ̊l̥]Konechrökkl r̥œhɡ̊l̥potulka
kl[kʰl]Začátekklæði kʰlaiːðɪsukno
kl[hɡ̊l]Středhekla hɛhɡ̊laháčkovat
kl[hɡ̊l̥]Konecsprikl sb̥rɪhɡ̊l̥zmítání
klj[kʰlj]Začátekkljúfa kʰljuːvarozetnout
kls[hɡ̊ls]Střed a Konechekls hɛhɡ̊ls-> hekl
ksl[xsd̥l]Středhneyksli n̥eixsd̥lɪskandál
ksl[xsd̥l̥]Konec H
m
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
mbl[mb̥l]Střed a Konecvembla vɛmb̥la-> vembill
mbl[mb̥l̥]Konecsumbl sʏmb̥l̥pitka
mbls[mb̥l̥s]Střed a Konecsumbls sʏmb̥l̥s-> sumblvarianty rovnocenné
mbls[mls]Střed a Konecsumbls sʏmls-> sumblvarianty rovnocenné
ml[ml]Středhumla hʏmlačmelák
ml[ml̥]Konecuml ʏml̥mumlání
mls[mls]Střed a Konecumlsins ʏmlsɪns-> uml
mpl[m̥b̥l̥]Konec H
mpl[m̥b̥l]Středtemplari tʰɛm̥b̥larɪtemplář
msl[msd̥l]Středskrímsli sɡ̊rimsd̥lɪobluda
msl[msd̥l̥]Koneceymsl eimsd̥l̥
n
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ndl[nd̥l]Středsvindla svɪnd̥lašvindlovat
ndl[nd̥l̥]Konecsvindl svɪnd̥l̥švindl
ndls[nd̥l̥s]Střed a Konecsvindlsins svɪnd̥l̥sɪns-> svindl
ngl[ŋl]Středsöngla sœiŋlabroukat si
ngl[ŋl̥]Konectungl tʰuŋl̥měsíc
ngls[ŋls]Střed a Konectunglsins tʰʏŋlsɪns-> tungl
ngsl[ŋsd̥l]Středþrengsli θrɛŋsd̥lɪnedostatek místa
ngsl[ŋsd̥l̥]Konectengsl tʰeiŋsd̥l̥spojení
nkl[ŋ̊ɡ̊l]Středpinkli pʰɪŋ̊ɡ̊lɪ-> pinkill
nnl[ŋl]Středtönnlast tʰœiŋlasd̥omílat
nnl[ŋg̊l]Středtönnlast tʰœiŋg̊lasd̥omílat
nnsl[nsd̥l]Středkennsla cʰɛnsd̥lavýuka
nnsl[nsd̥l̥]Koneckennsl cʰɛnsd̥l̥poznání
nsl[nsd̥l]Středreynsla reinsd̥lazkušenost
nsl[nsd̥l̥]Konec H
p
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
pl[pʰl]Začátekplanta pʰlan̥d̥arostlina
pl[hb̥l]Středepli ɛhb̥lɪjablko
pl[hb̥l̥]Konecdepl d̥ɛhb̥l̥mrknutí
pls[hb̥l̥s]Střed a Konecjapls jahb̥l̥s-> japl
ppl[hb̥l]Středupplitun ʏhb̥lɪd̥ʏnvyblednutí
ppl[hb̥l̥]Konecdrippl d̥rɪhb̥l̥dribling
r
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
rðl[rd̥l]Střed a Konecsperðlar sb̥ɛrd̥lar̥-> sperðill
rðsl[rsl]Středyfirborðslegur [ɪːvɪrb̥ɔrslɛɣʏr̥letmý
rfl[rd̥l]Středhvirfla kʰvɪrd̥lavířit
rgl[rɡ̊l]Středsperglum sb̥ɛrɡ̊lʏm-> spergill
rkl[r̥ɡ̊l]Středberklar b̥ɛr̥ɡ̊lar̥souchotiny
rl[rd̥l]Středkerling cʰɛrd̥liŋɡ̊bába  
rl[d̥l]Středvarla vad̥lasotvav častých slovech jako je např. varla  
rl[rd̥l̥]Koneckarl kʰard̥l̥muž
rl[d̥l̥]Koneckarl kʰad̥l̥mužv častých slovech
rls[rd̥l̥s]Střed a Konecjarls jard̥l̥s-> jarlvarianty rovnocenné
rls[d̥l̥s]Střed a Koneckarls kʰad̥l̥s-> karlvarianty rovnocenné
rml[rml]Středgormlaga ɡ̊ɔrmlaɣašroubovitý
rmsl[rmsd̥l]Střed-
rmsl[rmsd̥l̥]Koneckaldavermsl
rpl[r̥b̥l]Středverplum vɛr̥b̥lʏm-> verpill
rpl[r̥b̥l̥]Konec-
rsl[r̥sd̥l]Středærsli air̥sd̥lɪvyvádění
rsl[sd̥l]Středvarsla vasd̥ladohledv častých slovech
rsl[r̥sd̥l̥]Konecærsl air̥sd̥l̥vyvádění
s
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
sl[sd̥l]Začátek a středneysla neisd̥laspotřeba
sl[sd̥l̥]Konecbasl b̥asd̥l̥zápolení
slj[sd̥lj]Začáteksljóleiki sd̥ljouːleiɟ̊ɪapatie
spl[sb̥l]Začáteksplitti sb̥lɪhd̥ɪzávlačka
t
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
tl[hd̥l]Středætla aihd̥lazamýšlet
tl[hd̥l̥]Konecvætl vaihd̥l̥čúrek
tls[hd̥l̥s]Střed a Konecseytls seihd̥l̥s-> seytl
ttl[hd̥l]Středmöttla mœhd̥la-> möttull
ttl[hd̥l̥]Konec-
x
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
xl[xsd̥l]Středvíxlun vixsd̥lʏnvýměna
xl[xsd̥l̥]Konecjaxl jaxsd̥l̥stolička
xls[xsd̥l̥s]Střed a Konecjaxls jaxsd̥l̥s-> jaxl