Islandsko-český studijní slovník

×

Přidejte nové slovo

Hesla, která Vám ve slovníku chybí, můžete zde po jednom přidat - česká i islandská. Nebojte se podělit se s námi Vaší znalostí a vědou a napište nám do poznámek, jaký se domníváte, že je překlad. Návrhy na nová hesla postupně projdeme a umístíme je do slovníku.

Historie tvorby Islandsko-českého studijního slovníku

2001

Projekt Islandsko-českého studijního slovníku (IČSS) vznikl v roce 2001 na nepřímý podnět doc. PhDr. Heleny Kadečkové, CSc. z Univerzity Karlovy, kdy byl vypracován seznam slov. Tento seznam obsahoval islandská slova a jejich překlady, později byly přidány základní morfologické informace o slovním druhu a deklinační / konjugační koncovky podle vzoru z Concise Icelandic-English Dictionary (Hólmarsson, Sanders a Tucker 2007). Seznam v této době obsahoval okolo 1 200 slov. Byl zveřejněn pomocí statických webových stránek a později byl umístěn na webu Univerzity Karlovy.

2006

V roce 2006 byl slovník rozšířen o nových 1 500 heslových slov a stávající hesla byla rozšířena o nové významy, zvláště významy frázových sloves. Ke konci roku 2006 byl slovník převeden z programu Excel do databáze MySQL a byly zahájeny práce na vytvoření aplikace Dictionary System (DS) (Chejn a Zaťko 2016), která by podporovala tvorbu IČSS. Obsah slovníku byl zveřejněn pod svobodnou licencí na webových stránkách www.hvalur.org (Chejn, Zaťko a J. Gíslason 2016), kde se nachází dodnes.

2007

V roce 2007 byla vytvořena první verze aplikace DS. V této době se k projektu přidala Renata Pešková Emilsson, která se nyní věnuje podpoře výuky češtiny na Islandu. Ta slovník obohatila rozsáhlým seznamem slov z praktického života na Islandu. Dále se slovník rozšiřoval o heslová slova podle Concise Icelandic-English Dictionary (Hólmarsson, Sanders a Tucker 2007). V průběhu následujících třech let bylo doplněno přibližně 15 000 slov. V této době byla hesla rozšířena o synonyma, příklady, frekvenci, oborovou a stylovou charakteristiku. K projektu se na Islandu připojila na krátkou dobu Kristýna Antonová, studentka islandštiny na Islandské univerzitě, která nás upozornila na nesrovnalosti v uživatelském rozhraní aplikace DS.
Během léta 2009 byl vytvořen skript na generování skloňování a časování heslových slov. Výsledky generování byly porovnány s Beygingarlýsing íslensks nútímamáls (Bjarnadóttir 2016) a během následujících let konzultovány s Jónem Gíslasonem. Kristín Bjarnadóttir, vedoucí projektu Beygingarlýsing íslensks nútímamáls, zodpověděla řadu našich dotazů týkajících se deklinací a konjugací.

2009

V roce 2009 začala spolupráce s Biolib.cz (Zicha 2016), jmenovitě s Ondřejem Zichou. Obdrželi jsme databázi s náhledy obrázků, autory a licencemi a latinskými názvy botanických a zoologických druhů. V zimním semestru 2009 jsme požádali s Amirem Mulahumicem, bosenským studentem islandštiny na Islandské univerzitě, Studentský fond Islandské univerzity o grant na tvorbu zvukové databáze islandských slov. Studentský fond návrh přijal. Peníze z grantu jsme určili pro islandského rodilého mluvčího, Jóna Gíslasona, lektora islandského jazyka na Islandské univerzitě v Reykjavíku, který nahrál více jak 22 000 islandských slov do elektronické formy. S Dorotou Nierychlewskou-Chejn jsme připravili dva seznamy heslových slov (jeden pro nahrávajícího a druhý pro zpracování nahrávek). Na podporu nahrávek jsme vytvořili webové stránky nazvané Databáze s výslovností islandských slov (Chejn, Mulahumic a J. Gíslason 2016) a tyto stránky jsme přeložili do 6 jazyků (Jón Gíslason do islandštiny, Ján Zaťko do slovenštiny, francouzštiny a angličtiny, Amir Mulamuhic do srbochorvatštiny a Dorota Nierychlewska-Chejn do polštiny).

2010

V roce 2010 jsme přidali do databáze pravidla islandské výslovnosti, která jsou uvedena v knize Handbók um íslenskan framburð (Pind, Magnússon a Briem 1991). Z těchto pravidel jsme automaticky vygenerovali fonetický zápis výslovnosti všech hesel ve slovníku. Jón Gíslason ověřil správnost fonetického zápisu u všech heslových slov. Na konci roku 2011 jsme spojili webové stránky slovníku se stránkami aplikace DS a sjednotili jsme a vylepšili vzhled webových stránek. Cennými připomínkami se na vytvoření aplikace DS podílela RNDr. Ingrid Nagyová, PhD., vysokoškolská pedagožka Ostravské univerzity. Ján Zaťko přeložil nové webové stránky, Průvodce po slovníku do slovenštiny, francouzštiny a angličtiny a celý manuál aplikace DS do angličtiny. Dorota Nierychlewska-Chejn přeložila stránky do polštiny, Jón Gíslason do islandštiny a Marcos Helena do portugalštiny.

2011-2014

Od prosince 2011 do března 2014 jsme realizovali první čtení, ve kterém jsme doplnili chybějící informace, přidali nová hesla a opravili pravopisné chyby. Obsah slovníku jsme porovnávali především s Íslensk orðabók (M. Árnason 2005) a Islandsko-českým slovníkem (Kupča 2008). S Vojtěchem Kupčou jsme konzultovali mnohé nesnáze při překladech. V letech 2013 až 2015 byl vytvořen morfologický klíč, který rozšiřuje klasický systém zobrazení morfologické informace v islandských slovnících o přesné zařazení daného hesla do určité deklinační / konjugační skupiny, jejíž skloňování / časování je ukázáno na příkladu. V roce 2014 jsme obdrželi roční grant od Ostravské univerzity v Ostravě na tvorbu morfologického klíče. S realizací grantu nám velmi pomohla doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D. a Ing. Zuzana Havrlantová.

2014-2015

Od března 2014 do srpna 2015 jsme realizovali druhé finální čtení, ve kterém jsme porovnávali informace s webovým slovníkem ISLEX (Úlfarsdóttir 2016). Na požádání jsme obdrželi od Þórdís Úlfarsdóttir (vedoucí projektu ISLEX) seznam víceslovných příslovečných frází. Takto poskytnutý seznam nám usnadnil opravy slovníku. S Þórdís Úlfarsdóttir jsme konzultovali různé gramatické jevy a záležitosti týkající se deklinací / konjugací. Martina Kašparová, studentka islandštiny na Islandské univerzitě, prošla celý slovník, přičemž se soustředila mimo jiné na stylistické a pravopisné korektury překladů. Lucie Brabcová udělala jazykové a typografické korektury celého slovníku. Vojtěch Kupča vydal v roce 2014 Islandskou gramatiku (Kupča 2014) a souhlasil s připojením aktualizované verze této publikace ke knižní verzi IČSS. V roce 2015 jsme s přispěním Paola al-Imkānī Brasolin vysázeli slovník v typografickém prostředí LATEX.

2016

V únoru 2016 byl slovník vytištěn v Tiskárně MELMEN, s.r.o v Pardubicích a svázán v Knihařství Vojtíšková Hrubá v Pardubicích. V tomto roce jsme připojili k slovníku přibližně 21 000 hesel obsažených v Islandsko-českém slovníku Vojtěcha Kupči, čímž se zvětšil počet hesel na 52 000. Předcházelo tomu databázové porovnání obou slovníků a výměna slov, která nebyla v jednotlivých slovnících obsažena. Nová hesla již obsahovala překlad, oborové a stylové charakteristiky, základní gramatické informace o slovních druzích, slovní spojení a příklady. Naším cílem je hesla projít a doplnit o druhotné morfologické informace, fonetické informace, dělení slov, kompletní deklinační / konjugační tabulky, latinské názvy u botanických a zoologických hesel, fotografie ap.
Importovaná hesla Islandsko-českého slovníku jsou a) odborné výrazy z různých oborů a b) předpony, kterými lze vyjádřit české přídavné jméno. Tyto předpony slouží především českému uživateli při dohledání českých adjektiv (např. vánoční, jarní ap.).

V červnu 2016 jsme vložili do slovníku automaticky z islandské Wikipedie seznam mužských a ženských vlastních jmen (v počtu 3 500). Naším cílem je seznam projít a doplnit o fonetické a morfologické informace.

Na Štědrý den jsme otevřeli spilaHvalur, portál s islandskými výukovými hrami. Registrovaní hráči sbírají body a medaile. K dispozici je více jak 30 her - např. zkoušení ze slovíček, poslechová cvičení, morfologická cvičení, pexeso, šibenice, scrabble, obrázková cvičení ap. V budoucnu bychom portál rádi doplnili o další zajímavé hry.

2017

V únoru 2017 jsme renovovali celkový web hvalur.org. Stránky jsou nyní responzivní, jinými slovy slovník lze používat ve všech typech zařízení (smartphone, tablet, PC) ve všech prohlížečích. Navíc je vyhledávání slov značně rychlejší a přehlednější.

V dubnu jsme ve spolupráci s Pavlem Vondřičkou vygenerovali z 40 000 českých hesel přibližně 1 200 000 slovních tvarů, které usnadňují vyhledávání českých slov. Dodatečně jsme umožnili vyhledat české slovo zadáním slovenského ekvivalentu - tato volba je zajištěna dotazem na slovenský Wiktionary a Jánem Zaťkem vytvořeným seznamem českých a slovenských slov (který bude průběžně rozšiřován). Slovník začal zobrazovat u některých hesel články z islandské Wikipedie jako zajímavý dodatkový zdroj informací o hesle.

V květnu obdržel slovník cenu Slovník roku 2017 od Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Algoritmus vyhledání je v současné podobě následující:


Na podzim byla vytvořena kompletní pravidla islandské výslovnosti. Byl změněn a rozšířen algoritmus pro generování složených slov.

2018

Probíhají práce nad začleněním více než 21 000 hesel z Islandsko-českého slovníku Vojtěcha Kupči (k únoru 2018 63 % začleněno).

V lednu jsme připojili ke slovníku zvukové soubory z islandského projektu ISLEX (přes 48 000). Přibližně 22 000 hesel je ozvučeno dvěma audio nahrávkami (mužským i ženským hlasem) + dalších 10 000 hesel je ozvučeno novými audio soubory + přibližně 1000 slovních spojení je nově ozvučeno v rámci hesla. Celkem se tedy ve slovníku nově vyskytuje více než 34 000 zvukových nahrávek.

V únoru jsme připojili vybraná data z projektu MerkOr - inovativní sémantické databáze islandského jazyka, jejíž autorem je Anna Björk Nikulásdóttir. MerkOr zahrnuje pokročilé funkce pro zobrazení vztahů mezi hesly. Pro účely slovníku jsme vybrali ty funkce, které podle názoru autorů jsou nejvíce přínosné uživatelům a to jmenovitě a) zobrazení vztahů mezi hesly a jejich četnost a b) zobrazení náležitosti hesla do určité sémantické domény (počet domén je přes 200).

V listopadu bylo zakončeno začlenění 21 000 hesel z Islandsko-českého slovníku Vojtěcha Kupči. K novým heslům jsme přidali deklinace / konjugace, dělení složených slov, fonetický zápis, obrázky, latinské názvy u botanických / zoologických názvů. Hesla nyní čekají korektury.

V prosinci jsme propojili hesla s korpusem vytvořeným na univerzitě v Lipsku, jmenovitě s tabulkou obsahující 1 milion vět. U hesla ve slovníku se nyní zobrazuje 20 náhodně vybraných vět obsahující dané heslo nebo jeho slovní tvary. Připojili jsme rovněž přes 400 černobílých dětských ilustrací z projektu Málahvalur.
Do slovníku bylo zařazeno 15 033 hesel z projektu Islex, čímž se zvětšil počet hesel na 67 900. Nová hesla budou doplněna o morfologické a fonetické informace (Ach) a jejich překlady (VK). Poté projdou vícenásobným čtením (JZ).