Islandsko-český studijní slovník

×

Přidejte nové slovo

Hesla, která Vám ve slovníku chybí, můžete zde po jednom přidat - česká i islandská. Nebojte se podělit se s námi Vaší znalostí a vědou a napište nám do poznámek, jaký se domníváte, že je překlad. Návrhy na nová hesla postupně projdeme a umístíme je do slovníku.

Přehled výslovnosti islandských hlásek

Menu

Islandská výslovnostPřehled výslovnosti islandských hlásekPřehled výslovnosti složeného slova

Informace

Zvolte písmeno, které chcete zobrazit. V tabulce naleznete informace o výslovnosti v závislosti na pozici s příkladem a audio ukázkou. V určitých případech naleznete u výslovnosti dodatkové informace. Varianty jsou seřazeny podle četnosti (na prvním místě je uvedena nejčetnější varianta).
V případě souhlásek je zobrazena nejdříve výslovnost samotné souhlásky, dále pak následují shluky souhlásek začínající na zvolenou souhlásku. V následujících tabulkách je zobrazena vybraná souhláska jako součást shluku souhlásek, přičemž tabulky jsou seřazeny podle začínající souhlásky.

Souhlásky

b c d ð f g h j k l m n p r s t v w x z þ

Samohlásky

a á e é i í o ó u ú y ý æ ö

Dvojhlásky

au ei ey


n
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
n[n]Na všech pozicíchnám nauːmstudium
n[nː]Konecen ɛnːna konci jednoslabičných slov jako např. en
nd[nd̥]Střed a Konecerindi ɛːrɪnd̥ɪvyřizování
ndg[ŋɟ̊]Středsyndgi sɪŋɟ̊ɪ-> syndgapředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
ndg[ŋd̥ɟ̊]Středsyndgi sɪŋd̥ɟ̊ɪ-> syndgapředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
ndg[ŋɡ̊]Středsyndga sɪŋɡ̊ahřešitzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
ndg[ŋd̥ɡ̊]Středsyndga sɪŋd̥ɡ̊ahřešitzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
ndl[nd̥l]Středsvindla svɪnd̥lašvindlovat
ndl[nd̥l̥]Konecsvindl svɪnd̥l̥švindl
ndls[nd̥l̥s]Střed a Konecsvindlsins svɪnd̥l̥sɪns-> svindl
ndn[nd̥n]Střed a Konectvíbendni tʰviːb̥ɛnd̥nɪdvojakost
ndr[nd̥r]Středhundrað hʏnd̥raθsto
ndr[nd̥r̥]Konec H
nds[nd̥s]Střed a Konecmunds mʏnd̥s-> mundvarianty rovnocenné
nds[ns]Střed a Konecmunds mʏns-> mundvarianty rovnocenné
ng[ɲɟ̊]Středalþingi alθiɲɟ̊ɪparlamentpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
ng[ŋɡ̊]Střed a Konecfjallganga fjad̥l̥ɡ̊auŋɡ̊apochodzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
ngd[ŋd̥]Střed a Konecgengd ɟ̊ɛŋd̥hejna ryb
ngdr[ŋd̥r]Středtengdra tʰɛŋd̥ra-> tengdur
ngdr[ŋd̥r̥]Konec H
ngds[ŋd̥s]Střed a Konecaftengds aftʰɛŋd̥s-> aftengja
ngj[ɲɟ̊]Střed a Konecstrengja sd̥reiɲɟ̊anapnout
ngl[ŋl]Středsöngla sœiŋlabroukat si
ngl[ŋl̥]Konectungl tʰuŋl̥měsíc
ngls[ŋls]Střed a Konectunglsins tʰʏŋlsɪns-> tungl
ngn[ŋn]Střed a Koneclungna luŋna-> lungavarianty rovnocenné
ngn[n]Střed a Koneclungna luːna-> lungavarianty rovnocenné v častých slovech lze
ngr[ŋɡ̊r]Středfingra fɪŋɡ̊raprstový
ngr[ŋɡ̊r̥]Konec H
ngsl[ŋsd̥l]Středþrengsli θrɛŋsd̥lɪnedostatek místa
ngsl[ŋsd̥l̥]Konectengsl tʰeiŋsd̥l̥spojení
ngs[ŋs]Střed a Konecbangsi b̥auŋsɪmedvídekvarianty rovnocenné
ngs[ŋɡ̊s]Střed a Konecbangsi b̥auŋɡ̊sɪmedvídekvarianty rovnocenné
ngst[ŋsd̥]Střed a Konecyngstur ɪŋsd̥ʏr̥nejmladší
ngstr[ŋsd̥r]Středlengstri lɛŋsd̥rɪ-> langur
ngt[ŋ̊d̥]Střed a Konecþungt θuŋ̊d̥těžcevarianty rovnocenné
ngt[n̥d̥]Střed a Koneclangt laun̥d̥dalekovarianty rovnocenné
ngv[ŋɡ̊v]Střed a Konecþröngva θrœŋɡ̊vapřimět
nj[nj]Na všech pozicíchnjósnari njousd̥narɪšpeh
nk[ɲ̊ɟ̊]Středbanki b̥auɲ̊ɟ̊ɪbankapředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
nk[ŋ̊ɡ̊]Střed a Koneceinkalíf eiŋ̊ɡ̊alifsoukromízadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
nkj[ɲ̊ɟ̊]Střed a Konecþenkja θeiɲ̊ɟ̊azvažovat
nkl[ŋ̊ɡ̊l]Středpinkli pʰɪŋ̊ɡ̊lɪ-> pinkill
nkr[ŋ̊ɡ̊r]Středhinkra hiŋ̊ɡ̊raposečkat
nks[ŋ̊ɡ̊s]Střed a Konecbanks b̥auŋ̊ɡ̊s-> bank
nkt[ŋ̊d̥]Střed a Konecblankt b̥lauŋ̊d̥-> blankur
nkt[n̥d̥]Střed a Konecpunktur pʰun̥d̥ʏr̥bodčasté ve slovech -punktur- a -sankti-
nkts[ŋ̊d̥s]Střed a Konecpunkts pʰuŋ̊d̥s-> punktur
nn[nː]Středminna mɪnːapřipomenout
nn[d̥n]Středseinna seid̥na-> pozdějipo -í- a -ú- a dvojhláskách, následované samohláskou
nn[nː]Konecbann b̥anːzákazna konci jednoslabičných slov
nn[d̥n̥]Konecvænn vaid̥n̥pěknýna konci jednoslabičných slov  
nn[n]Konecheppinn hɛhb̥ɪnšťastnýna konci víceslabičných slov
nnd[nd̥]Střed a Koneckenndur cʰɛnd̥ʏr̥známý
nndr[nd̥r]Středdraumkenndra d̥rœimcʰɛnd̥ra-> draumkenndur
nnds[nd̥s]Střed a Konecloftkennds lɔfd̥cʰɛnd̥s-> loftkenndur
nng[ŋɟ̊]Střed a Koneckynngi cʰɪŋɟ̊ɪkouzlapředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
nng[ŋɡ̊]Střed a Konecinngangan ɪŋɡ̊auŋɡ̊an-> inngangazadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
nnk[ŋ̊ɟ̊]Středminnkið miŋ̊ɟ̊ɪθ-> minnkapředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
nnk[ŋ̊ɡ̊]Střed a Konecþynnka θiŋ̊ɡ̊akocovinazadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
nnl[ŋl]Středtönnlast tʰœiŋlasd̥omílat
nnl[ŋg̊l]Středtönnlast tʰœiŋg̊lasd̥omílat
nnr[nr]Středþynnri θɪnrɪ-> þunnur
nns[ns]Střed a Konecaðalmanns aːðalmans-> aðalmaður
nnsk[nsɟ̊]Střed a Konecfinnskir fɪnsɟ̊ɪr̥-> finnskurpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
nnsk[nsɡ̊]Střed a Konecblaðamennska b̥laːðamɛnsɡ̊anovinařinazadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
nnskr[nsɡ̊r]Středfinnskri fɪnsɡ̊rɪ-> finnskur
nnskt[nsd̥]Střed a Konecmennskt mɛnsd̥-> mennskur
nnsl[nsd̥l]Středkennsla cʰɛnsd̥lavýuka
nnsl[nsd̥l̥]Koneckennsl cʰɛnsd̥l̥poznání
nnst[nsd̥]Střed a Konecinnst ɪnsd̥-> inni
nnstr[nsd̥r]Středminnstra mɪnsd̥ra-> lítill
nnt[n̥d̥]Střed a Konecþrennt θrɛn̥d̥-> þrennur
nntr[n̥d̥̥r]Středflenntra flɛn̥d̥̥ra-> flenna
nnts[n̥d̥s]Střed a Konecspennts sb̥ɛn̥d̥s-> spenna
nr[nr]StředFenrir fɛnrɪr̥(vlastní jméno)
ns[ns]Střed a Konecdansa d̥ansatancovat
nsk[nsɟ̊]Středarmenski armɛnsɟ̊ɪ-> armenskurpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
nsk[nsɡ̊]Střed a Konecenskur ɛnsɡ̊ʏr̥anglickýzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
nskr[nsɡ̊r]Středlénskrar ljɛnsɡ̊rar̥-> lénskur
nsks[nsɡ̊s]Střed a Konecrúmensks ruːmɛnsɡ̊s-> rúmenskur
nskt[nsd̥]Střed a Konecgermanskt ɟ̊ɛrmansd̥-> germanskur
nsl[nsd̥l]Středreynsla reinsd̥lazkušenost
nsl[nsd̥l̥]Konec H
nsn[nsd̥n]Středhænsni hainsd̥nɪkur
nsn[nsd̥n̥]Konechænsn hainsd̥n̥kur
nst[nsd̥]Střed a Koneckúnstugur kʰunsd̥ʏɣʏr̥směšný
nstr[nsd̥r]Středvinstri vɪnsd̥rilevý
nstr[nsd̥r̥]Konec
nt[n̥d̥]Střed a Konecvanta van̥d̥achybět
ntr[n̥d̥r]Středkontra kʰɔn̥d̥rakontra
nts[n̥d̥s]Střed a Konecfants fan̥d̥s-> fanturvarianty rovnocenné
nts[n̥s]Střed a Konecfants fan̥s-> fanturvarianty rovnocenné
b
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
bbn[b̥n]Střed a Konecþybbnir θɪb̥nɪr̥-> þybbinn
ð
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ðn[ðn]Střed a Konecauðn œiðnpustina
f
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
fn[fn]Začátekfnæsa fnaisafunět  
fn[b̥n]Středefni ɛb̥nɪlátka
fn[b̥n̥]Konecbókasafn b̥ouːɡ̊asab̥n̥knihovna
fnd[md̥]Střed a Konecnefnd nɛmd̥výbor
fnj[fnj]Začátekfnjóskur fnjousɡ̊ʏr̥pahýl
fns[b̥s]Střed a Konecsafns sab̥s-> safnvarianty rovnocenné
fns[b̥n̥s]Střed a Konecsafns sab̥n̥s-> safnvarianty rovnocenné
fns[fs]Střed a Konecsafns safs-> safnvarianty rovnocenné
fnt[m̥d̥]Střed a Konecjafnt jam̥d̥stejněvarianty rovnocenné
fnt[fd̥]Střed a Konecjafnt jafd̥stejněvarianty rovnocenné
fsn[fsd̥n]Střed a Konechvefsna kʰvɛfsd̥na-> hvefsinn
ftn[fd̥n]Střed a Konecaftna afd̥na-> aftann
g
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ggn[ɡ̊n̥]Konecskyggn sɟ̊ɪɡ̊n̥jasnozřivý
ggn[ɡ̊n]Středguggna ɡ̊ʏɡ̊napoddat se
ggnd[ŋd̥]Střed a Konecskyggndur sɟ̊ɪŋd̥ʏr-> skyggna
ggnst[ŋsd̥]Střed a Konecskyggnst sɟ̊ɪŋsd̥-> skyggna
ggnt[ŋ̊d̥]Střed a Konecskyggnt sɟ̊ɪŋ̊d̥-> skyggn
gn[ɡ̊n]Začátek a středrigna rɪɡ̊napršet
gn[ɡ̊n̥]Konecógn ouɡ̊n̥hrozba
gnd[ŋd̥]Střed a Konecegnd ɛŋd̥-> egna
gns[ɡ̊n̥s]Střed a Konecgagns ɡ̊aɡ̊n̥s-> gagnvarianty rovnocenné
gns[xs]Střed a Konecgagns ɡ̊axs-> gagnvarianty rovnocenné
gns[ɡ̊s]Střed a Konecgagns ɡ̊aɡ̊s-> gagnvarianty rovnocenné
gnt[ŋ̊d̥]Střed a Konecgegnt ɟ̊ɛŋ̊d̥naproti
gsn[xsd̥n]Střed a Konecgægsni ɟ̊aixsd̥nɪběhna
h
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
hn[n̥]Začátekhnífur n̥ɪːvʏr̥nůž neznělé -n- podobně jako [chn]
hnj[n̥j]Začátekhnjask n̥jasɡ̊špatné zacházení
k
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
kkn[hɡ̊n]Středdrukknir drʏhɡ̊nɪr-> drekka
kkn[hɡ̊n̥]Konecgluggaþykkn ɡ̊lʏɡ̊ːaθɪhɡ̊n̥-
kn[kʰn]Začátekknús kʰnuːsobjetí
kn[hɡ̊n]Středdrukkna d̥rʏhɡ̊nautonout
kn[hɡ̊n̥]Konecsókn souhɡ̊n̥ofenziva
knj[kʰnj]Začátekknjas kʰnjaːskňaz
kns[hɡ̊n̥s]Střed a Konectákns tʰauhɡ̊n̥s-> tákn
knt[ŋ̊d̥]Střed a Konecsýknt siŋ̊d̥-> sýkn
ksn[xsd̥n]Střed a Konecflyksna flɪxsd̥na-> flyksa
l
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ldn[ld̥n]Střed a Konecgildna ɟ̊ɪld̥napřibrat
lfn[ln]Střed a Konechálfnaður haulnaðʏr̥(jsoucí) v polovině
lgn[lɡ̊n]Středbólgna b̥oulɡ̊naopuchnoutvarianty rovnocenné
lgn[ln]Středbólgna b̥oulnaopuchnoutvarianty rovnocenné
lkn[l̥ɡ̊n]Středstúlknaskóli sd̥ul̥ɡ̊nasɡ̊oulɪdívčí školavarianty rovnocenné
lkn[l̥n]Středstúlknaskóli sd̥ul̥nasɡ̊oulɪdívčí školavarianty rovnocenné
lkn[l̥ɡ̊n̥]Konectálkn tʰaul̥ɡ̊n̥žábry
lkns[l̥n̥s]Střed a Konectálknsins tʰaul̥n̥sɪns-> tálknvarianty rovnocenné
lkns[l̥g̊n̥s]Střed a Konectálknsins tʰaul̥g̊n̥sɪns-> tálknvarianty rovnocenné
lldn[ld̥n]Střed a Konecdrykkfelldni d̥rɪhɡ̊fɛld̥nɪpijáctví
lln[d̥ln]Střed a Konecmellna mɛd̥lna-> mella
ln[ln]Střed a Konecforsjálni fɔr̥sjaulnɪpředvídavost
lpn[l̥b̥n]Střed a Konechólpna houl̥b̥na-> hólpinn
m
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
mbn[mb̥n]Střed a Koneckambnum kʰamb̥nʏm-> kambur
mmn[mn]Střed a Konecstemmning sd̥ɛmnɪŋɡ̊očekávání
mmtn[m̥d̥n]Střed a Konecskemmtnar sɟ̊ɛm̥d̥nar̥-> skemmtinn
mn[mn]Střed a Konecvæmni vaimnɪdojemnost
mpn[m̥b̥n]Střed a Koneckompna kʰɔm̥b̥na-> kompa
p
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
pn[hb̥n]Středopnari ɔhb̥narɪotvírač
pn[hb̥n̥]Konecvopn vɔhb̥n̥zbraň
pns[hb̥n̥s]Střed a Konecvopns vɔhb̥n̥s-> vopnvarianty rovnocenné
pns[hb̥s]Střed a Konecvopns vɔhb̥s-> vopnvarianty rovnocenné
pns[fs]Střed a Konecvopns vɔfs-> vopnvarianty rovnocenné
ppn[hb̥n]Středkeppni cʰɛhb̥nɪsoutěž
ppn[hb̥n̥]Konec
r
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
rðn[rd̥n]Střed a Konecstirðna sd̥ɪrd̥naztuhnout
rfn[rd̥n]Střed a Konecstirfni sd̥ɪrd̥nɪvzpurnost
rgn[rɡ̊n]Středbirgni b̥ɪrɡ̊nɪ-> birginn
rgn[rd̥n]Středmorgna mɔrd̥na-> morgunnv tvarech slova -morgunn- ap.
rkn[r̥ɡ̊n]Střed a Konecvirkni vɪr̥ɡ̊nɪefekt
rn[rd̥n]Středhérna çɛrd̥natady  
rn[d̥n]Středhérna çɛd̥natadyv častých slovech
rn[rd̥n̥]Konecbarn b̥ard̥n̥dítě
rn[d̥n̥]Konecbarn b̥ad̥n̥dítěv častých slovech
rnd[rnd̥]Střed a Konecvernd vɛrnd̥ochrana
rnd[nd̥]Střed a Konecfyrndinni fɪnd̥ɪnɪ-> fyrndv častých slovech
rndr[rnd̥r]Střed a Konecstirndri sd̥ɪrnd̥rɪ-> stirndur
rndr[nd̥r]Střed a Konecfyrndra fɪnd̥ra-> fyrnav častých slovech
rnds[rnd̥s]Střed a Konecþríhyrnds θriːhɪrnd̥s-> þríhyrndur
rnds[nd̥s]Střed a Konecfyrnds fɪnd̥s-> fyrnav častých slovech
rns[rd̥n̥s]Střed a Konecbarns b̥ar̥d̥n̥s-> barnvarianty rovnocenné
rns[d̥n̥s]Střed a Konecbarns b̥ad̥n̥s-> barnvarianty rovnocenné
rns[r̥s]Střed a Konecbarns b̥ar̥s-> barnv častých slovech
rns[sː]Střed a Konecbarns b̥asː-> barnv častých slovech
rnsk[rnsɟ̊]Středbernski b̥ɛrnsɟ̊ɪ-> bernskurpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
rnsk[r̥sɟ̊]Středbernski b̥ɛr̥sɟ̊ɪ-> bernskurpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey; v častých slovech
rnsk[rnsɡ̊]Střed a Konecbernska b̥ɛrnsɡ̊adětstvízadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
rnsk[r̥sɡ̊]Střed a Konecbernska b̥ɛr̥sɡ̊adětstvízadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au; v častých slovech
rnst[rnsd̥]Střed a Konecspyrnst sb̥ɪrnsd̥-> spyrna
rnst[nsd̥]Střed a Konecfyrnst fɪnsd̥-> fyrnav častých slovech
rnt[r̥n̥d̥]Střed a Konecfornt fɔr̥n̥d̥-> forn
rnt[n̥d̥]Střed a Konecgjarnt ɟ̊an̥d̥-> gjarnv častých slovech
rpn[r̥b̥n]Středorpnum ɔr̥b̥nʏm-> verpa
rrkn[r̥ɡ̊n]Středþurrkna θʏr̥ɡ̊na-> þurrka
rskn[r̥sɡ̊n]Středkerskni cʰɛr̥sɡ̊nɪzlomyslnost
rskn[sɡ̊n]Středferskna fɛsɡ̊na-> ferskjav častých slovech
rsn[r̥sd̥n]Střed a Konecversna vɛr̥sd̥nakazit se
rsn[sd̥n]Střed a Konecversna vɛsd̥nakazit sev častých slovech
s
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
sn[sd̥n]Začátek a středsnöggur sd̥nœɡ̊ːʏr̥pohotový
sn[sd̥n̥]Konecfýsn fisd̥n̥chtíč
snj[sd̥nj]Začáteksnjall sd̥njad̥l̥bravurní
sns[sd̥n̥s]Střed a Konecdjásns d̥jausd̥n̥s-> djásn
sns[sː]Střed a Konecdjásns d̥jausː-> djásnv častých slovech
ssn[sd̥n]Středrússneska rusd̥nɛsɡ̊aruština
t
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
tn[hd̥n]Středfitna fɪhd̥napřibrat
tn[hd̥n̥]Konecvatn vahd̥n̥voda
tns[hd̥n̥s]Střed a Konecbotns b̥ɔhd̥n̥s-> botnvarianty rovnocenné
tns[hd̥s]Střed a Konecvatns vahd̥s-> vatnvarianty rovnocenné
tns[sː]Střed a Konecvatnsberi vasːb̥ɛrɪVodnářv častých slovech jako je např. vatns
ttn[hd̥n]Středdrottna d̥rɔhd̥napanovat
ttn[hd̥n̥]Konec-
x
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
xn[xsn]Střed a Konecyxna ɪxsna(jsoucí) v říjivarianty rovnocenné
xn[ɡ̊̊sn]Střed a Konecbuxna b̥ʏɡ̊̊sna-> buxurvarianty rovnocenné