Islandsko-český studijní slovník

×

Přidejte nové slovo

Hesla, která Vám ve slovníku chybí, můžete zde po jednom přidat - česká i islandská. Nebojte se podělit se s námi Vaší znalostí a vědou a napište nám do poznámek, jaký se domníváte, že je překlad. Návrhy na nová hesla postupně projdeme a umístíme je do slovníku.

Přehled výslovnosti islandských hlásek

Menu

Islandská výslovnostPřehled výslovnosti islandských hlásekPřehled výslovnosti složeného slova

Informace

Zvolte písmeno, které chcete zobrazit. V tabulce naleznete informace o výslovnosti v závislosti na pozici s příkladem a audio ukázkou. V určitých případech naleznete u výslovnosti dodatkové informace. Varianty jsou seřazeny podle četnosti (na prvním místě je uvedena nejčetnější varianta).
V případě souhlásek je zobrazena nejdříve výslovnost samotné souhlásky, dále pak následují shluky souhlásek začínající na zvolenou souhlásku. V následujících tabulkách je zobrazena vybraná souhláska jako součást shluku souhlásek, přičemž tabulky jsou seřazeny podle začínající souhlásky.

Souhlásky

b c d ð f g h j k l m n p r s t v w x z þ

Samohlásky

a á e é i í o ó u ú y ý æ ö

Dvojhlásky

au ei ey


t
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
t[tʰ]Začátektími tʰiːmɪčas aspirované [t]
t[d̥]Střed a Koneclíta liːd̥apodívat se
tj[tʰj]Začátektjörn tʰjœrd̥n̥rybník
tj[d̥j]Střed a Konecátján auːd̥jaunosmnáct
tk[hd̥ɟ̊]Středvitkir vɪhd̥ɟ̊ɪr̥-> vitkastpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
tk[hd̥ɡ̊]Střed a Konecvitkast vɪhd̥ɡ̊asd̥přijít k rozumuzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
tl[hd̥l]Středætla aihd̥lazamýšlet
tl[hd̥l̥]Konecvætl vaihd̥l̥čúrek
tls[hd̥l̥s]Střed a Konecseytls seihd̥l̥s-> seytl
tm[hd̥m]Středritmi rɪhd̥mɪrytmus
tn[hd̥n]Středfitna fɪhd̥napřibrat
tn[hd̥n̥]Konecvatn vahd̥n̥voda
tns[hd̥n̥s]Střed a Konecbotns b̥ɔhd̥n̥s-> botnvarianty rovnocenné
tns[hd̥s]Střed a Konecvatns vahd̥s-> vatnvarianty rovnocenné
tns[sː]Střed a Konecvatnsberi vasːb̥ɛrɪVodnářv častých slovech jako je např. vatns
tr[tʰr]Začátektrúa tʰruːavěřit
tr[d̥r]Střed a Konecvitrun vɪːd̥rʏnvize
trj[tʰrj]Začátektrjákróna tʰrjauːkʰrounakoruna stromu
ts[d̥s]Střed a Konecafrits avrɪd̥s-> afrit
tsj[tʰsj]Na všech pozicíchTsjetsjenía tʰsjɛtʰsjɛnijaČečensko
tt[hd̥]Střed a Konechattur hahd̥ʏr̥klobouk  
ttl[hd̥l]Středmöttla mœhd̥la-> möttull
ttl[hd̥l̥]Konec-
ttn[hd̥n]Středdrottna d̥rɔhd̥napanovat
ttn[hd̥n̥]Konec-
ttr[hd̥r]Středhvattra kʰvahd̥ra-> hvetja
tts[hd̥s]Střed a Konecbletts b̥lɛhd̥s-> blettur
tv[tʰv]Začátektveir tʰveiːr̥dva
tv[d̥v]Střed a Konecatvinna aːd̥vɪnapráce
ð
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ðst[ðsd̥]Střed a Konecæðstur aiðsd̥ʏr̥-> æðri
ðsts[ðsd̥s]Střed a Konecsyðsts sɪðsd̥s-> syðri
f
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
flt[l̥d̥]Střed a Koneceflt ɛl̥d̥-> eflavarianty rovnocenné
flt[l̥fd̥]Střed a Koneceflt ɛl̥f-> eflaVarianty rovnocenné
fnt[m̥d̥]Střed a Konecjafnt jam̥d̥stejněvarianty rovnocenné
fnt[fd̥]Střed a Konecjafnt jafd̥stejněvarianty rovnocenné
fst[fsd̥]Střed a Konecvafstra vafsd̥radřít se
fstr[fsd̥r]Střed a Konecafstraktur afsd̥raxd̥ʏr̥abstraktní
fsts[fsd̥s]Střed a Konecefsts ɛfsd̥s-> efri
ft[fd̥]Střed a Koneclyfta lɪfd̥avýtah
ft[hd̥]Střed a Konecaftan ahd̥anzezadupouze ve slovech - aftur, aftan, eftir, tóft, þófta
ftn[fd̥n]Střed a Konecaftna afd̥na-> aftann
ftr[fd̥r]Střed a Konecaftra afd̥rabránit
fts[fd̥s]Střed a Konecrafts rafd̥s-> rafturvarianty rovnocenné
fts[fs]Střed a Konecrafts rafs-> rafturvarianty rovnocenné
g
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
gglt[l̥d̥]Střed a Konecygglt ɪl̥d̥-> yggla
ggnst[ŋsd̥]Střed a Konecskyggnst sɟ̊ɪŋsd̥-> skyggna
ggnt[ŋ̊d̥]Střed a Konecskyggnt sɟ̊ɪŋ̊d̥-> skyggn
ggst[xsd̥]Střed a Konecleggst lɛxsd̥leggja
ggstr[xsd̥r]Střed a Konecsneggstri sd̥nɛxsd̥rɪ-> snöggur
ggt[xd̥]Střed a Konecsnöggt sd̥nœxd̥rychle
glt[l̥d̥]Střed a Konecneglt nɛl̥d̥-> negla
gnt[ŋ̊d̥]Střed a Konecgegnt ɟ̊ɛŋ̊d̥naproti
gst[xsd̥]Střed a Konecsagst saxsd̥-> segja
gstr[xsd̥r]Střed a Konecdrýgstra d̥rixsd̥ra-> drjúgur
gt[xd̥]Střed a Konecöfugt œːvʏxd̥opačněvarianty rovnocenné
gt[hd̥]Střed a Konecbágt b̥auhd̥-> bágurvarianty rovnocenné
gts[xd̥s]Střed a Konecbugts b̥ʏxd̥s-> bugt
k
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
kkst[xsd̥]Střed a Konecfékkst fjɛxsd̥-> fá
kkt[xd̥]Střed a Konecsökkt sœxd̥-> sökkva
kktr[xdr̥]Střed a Konecóþekktra ouθɛxdr̥aóþekktur
kkts[xd̥s]Střed a Konecblekkts b̥lɛxd̥s-> blekkja
knt[ŋ̊d̥]Střed a Konecsýknt siŋ̊d̥-> sýkn
kst[xsd̥]Střed a Konecakstur axsd̥ʏr̥řízení
kstr[xsd̥r]Středdekstra d̥ɛxsd̥rapochlebovat
kt[xd̥]Střed a Konecrækta raixd̥apěstovat
ktr[xd̥r]Středelektróna ɛːlɛxd̥rounaelektron
kts[xd̥s]Střed a Konecblekkts b̥lɛxd̥s-> blekkja
l
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
lfst[lsd̥]Střed a Konechvolfst kʰvɔlsd̥-> hvolfa
lft[l̥d̥]Střed a Konecálftar aul̥d̥ar̥-> álft
lgst[lɡ̊sd̥]Střed a Konecfylgst fɪlɡ̊sd̥-> fylgjavarianty rovnocenné
lgst[lxsd̥]Střed a Konecfylgst fɪlxsd̥-> fylgjavarianty rovnocenné
lgst[lsd̥]Střed a Konecfylgst fɪlsd̥-> fylgjavarianty rovnocenné
lkst[l̥xsd̥]Střed a Konecfylkst fɪl̥xsd̥-> fylkjavarianty rovnocenné
lkst[l̥sd̥]Střed a Konecfylkst fɪl̥sd̥-> fylgjavarianty rovnocenné
lkt[l̥d̥]Střed a Konecvelktur vɛl̥d̥ʏr̥zmuchlaný
llst[lsd̥]Střed a Konecfyllstur fɪlsd̥ʏr̥-> fullur
llt[l̥d̥]Střed a Konecallt al̥d̥vše
lltr[l̥d̥r]Střed a Konecáttavilltra auhd̥avɪl̥d̥ra-> áttavilltur
llts[l̥d̥s]Střed a Konechellts hɛl̥d̥s-> hella
lmst[lmsd̥]Střed a Konecskylmst sɟ̊ɪlmsd̥-> skylmast
lmt[l̥m̥d̥]Střed a Konechylmt hɪl̥m̥d̥-> hylma
lmtr[l̥m̥d̥r]Středfelmtruðust fɛl̥m̥d̥rʏðʏsd̥-> felmtraður
lmtr[l̥m̥d̥r̥]Konec H
lskt[lsd̥]Střed a Konecítalskt iːd̥alsd̥-> ítalskur
lst[l̥sd̥]Střed a Konechelst hɛl̥sd̥nejvícevarianty rovnocenné
lst[lsd̥]Střed a Konechelst hɛlsd̥nejvícevarianty rovnocenné
lstr[lsd̥r]Střed a Konecelskri ɛlsɡ̊rɪelskur
lsts[lsd̥s]Střed a Konecelsts ɛlsd̥s-> gamall
lt[l̥d̥]Střed a Konecsalt sal̥d̥sůl
ltr[l̥d̥r]Střed a Koneckjöltra cʰœl̥d̥raodkašlat
lts[l̥d̥s]Střed a Konecfullgilts fʏd̥lɟ̊ɪl̥d̥s-> fullgilda
lts[l̥s]Střed a Konecpilts pʰɪl̥s-> pilturv častých slovech se -t- nevyslovuje
m
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
mbst[msd̥]Střed a Konecþembst θɛmsd̥-> þemba
mbt[m̥d̥]Střed a Konecdembt d̥ɛm̥d̥-> demba
mmst[msd̥]Střed a Konecskammstafast sɡ̊amsd̥avasd̥-> skammstafa
mmstr[msd̥r]Střed a Konecskemmstra sɟ̊ɛmsd̥ra-> skammur
mmt[m̥d̥]Střed a Konecfimmtudagur fɪm̥d̥ʏd̥aɣʏr̥-> fimmtudagur
mmtn[m̥d̥n]Střed a Konecskemmtnar sɟ̊ɛm̥d̥nar̥-> skemmtinn
mmts[m̥d̥s]Střed a Konecmatarskammts maːd̥ar̥sɡ̊am̥d̥s-> matarskammturvarianty rovnocenné
mmts[m̥s]Střed a Konecmatarskammts maːd̥ar̥sɡ̊am̥s-> matarskammturvarianty rovnocenné
mskt[msd̥]Střed a Koneclymskt lɪmsd̥-> lymskur
mst[msd̥]Střed a Konecblómstra b̥loumsd̥rakvést
mstr[msd̥r]Střed a Konechamstra hamsd̥rakřečkovat
mt[m̥d̥]Střed a Konecinnheimta ɪnheim̥d̥avýběr
mts[m̥d̥s]Střed a Konecheimts heim̥d̥s-> heimtavarianty rovnocenné
mts[m̥s]Střed a Konecheimts heim̥s-> heimtavarianty rovnocenné
n
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ngst[ŋsd̥]Střed a Konecyngstur ɪŋsd̥ʏr̥nejmladší
ngstr[ŋsd̥r]Středlengstri lɛŋsd̥rɪ-> langur
ngt[ŋ̊d̥]Střed a Konecþungt θuŋ̊d̥těžcevarianty rovnocenné
ngt[n̥d̥]Střed a Koneclangt laun̥d̥dalekovarianty rovnocenné
nkt[ŋ̊d̥]Střed a Konecblankt b̥lauŋ̊d̥-> blankur
nkt[n̥d̥]Střed a Konecpunktur pʰun̥d̥ʏr̥bodčasté ve slovech -punktur- a -sankti-
nkts[ŋ̊d̥s]Střed a Konecpunkts pʰuŋ̊d̥s-> punktur
nnskt[nsd̥]Střed a Konecmennskt mɛnsd̥-> mennskur
nnst[nsd̥]Střed a Konecinnst ɪnsd̥-> inni
nnstr[nsd̥r]Středminnstra mɪnsd̥ra-> lítill
nnt[n̥d̥]Střed a Konecþrennt θrɛn̥d̥-> þrennur
nntr[n̥d̥̥r]Středflenntra flɛn̥d̥̥ra-> flenna
nnts[n̥d̥s]Střed a Konecspennts sb̥ɛn̥d̥s-> spenna
nskt[nsd̥]Střed a Konecgermanskt ɟ̊ɛrmansd̥-> germanskur
nst[nsd̥]Střed a Koneckúnstugur kʰunsd̥ʏɣʏr̥směšný
nstr[nsd̥r]Středvinstri vɪnsd̥rilevý
nstr[nsd̥r̥]Konec
nt[n̥d̥]Střed a Konecvanta van̥d̥achybět
ntr[n̥d̥r]Středkontra kʰɔn̥d̥rakontra
nts[n̥d̥s]Střed a Konecfants fan̥d̥s-> fanturvarianty rovnocenné
nts[n̥s]Střed a Konecfants fan̥s-> fanturvarianty rovnocenné
p
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ppst[fsd̥]Střed a Konechreppst r̥ɛfsd̥-> hreppa
ppt[fd̥]Střed a Konechnepptur n̥ɛfd̥ʏr̥zapnutý
pptr[fd̥r]Střed a Konecklipptra kʰlɪfd̥ra-> klippa
ppts[fd̥s]Střed a Konecteppts tʰɛfd̥s-> teppa
pst[fsd̥]Střed a Konecdýpsta d̥ifsd̥a-> djúpur
pt[fd̥]Střed a Konecskipti sɟ̊ɪfd̥ɪvýměna
ptr[fd̥r]Střed a Konecgleyptra ɡ̊leifd̥ra-> gleypa
pts[fd̥s]Střed a Konecsvipts svɪfd̥s-> svipta
r
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
rðst[rðsd̥]Střed a Konecvarðstu varðsd̥ʏ-> verða
rfst[r̥sd̥]Střed a Konecerfst ɛr̥sd̥-> erfa
rft[r̥d̥]Střed a Konecþurftir θʏr̥d̥ɪr̥-> þurfa
rgst[rɣsd̥]Střed a Konecergst ɛrɣsd̥-> ergjavarianty rovnocenné
rgst[r̥sd̥]Střed a Konecergst ɛr̥sd̥-> ergjavarianty rovnocenné
rgt[r̥d̥]Střed a Konecbyrgt b̥ɪr̥d̥-> byrgja
rkst[r̥sd̥]Střed a Konecyrkst ɪr̥sd̥-> yrkja
rkt[r̥d̥]Střed a Konecstyrktur sd̥ɪr̥d̥ʏr̥posílený
rktr[r̥xd̥r]Středómerktrar ouːmɛr̥xd̥rar̥-> ómerkturvarianty rovnocenné
rktr[r̥d̥r]Středómerktrar ouːmɛr̥d̥rar̥-> ómerkturvarianty rovnocenné
rmst[rmsd̥]Střed a Konecfermst fɛrmsd̥-> ferma
rmt[r̥m̥d̥]Střed a Konecvarmt var̥m̥d̥-> varmur
rnst[rnsd̥]Střed a Konecspyrnst sb̥ɪrnsd̥-> spyrna
rnst[nsd̥]Střed a Konecfyrnst fɪnsd̥-> fyrnav častých slovech
rnt[r̥n̥d̥]Střed a Konecfornt fɔr̥n̥d̥-> forn
rnt[n̥d̥]Střed a Konecgjarnt ɟ̊an̥d̥-> gjarnv častých slovech
rpst[r̥b̥sd̥]Střed a Konecherpst hɛr̥b̥sd̥-> herpa
rpst[r̥sd̥]Střed a Konecherpst hɛr̥sd̥-> herpav neformální řeči
rpt[r̥d̥]Střed a Konecherpt hɛr̥d̥-> herpavarianty rovnocenné
rpt[r̥fd̥]Střed a Konecherptuð hɛr̥fd̥ʏθ-> herpavarianty rovnocenné
rptr[r̥d̥r]Středskerptra sɟ̊ɛr̥d̥ra-> skerpa
rpts[r̥d̥s]Střed a Konecskerpts sɟ̊ɛr̥d̥s-> skerpavarianty rovnocenné
rpts[r̥fd̥s]Střed a Konecverpts vɛr̥fd̥s-> verpavarianty rovnocenné
rrst[r̥sd̥]Střed a Konecfirrst fɪr̥sd̥-> firra
rrst[sd̥]Střed a Konecsperrst sb̥ɛsd̥-> sperrav častých slovech
rrt[r̥d̥]Střed a Konecfirrtur fɪr̥d̥ʏr̥odcizený
rrtr[r̥d̥r]Středsperrtra sb̥ɛr̥d̥ra-> sperra
rrts[r̥d̥s]Střed a Konecsperrts sb̥ɛr̥d̥s-> sperrturvarianty rovnocenné
rrts[r̥s]Střed a Konecfirrts fɪr̥s-> firrturvarianty rovnocenné
rskt[r̥sd̥]Střed a Konecnorskt nɔr̥sd̥-> norskur
rskt[sd̥]Střed a Konecnorskt nɔsd̥-> norskurv častých slovech
rst[r̥sd̥]Střed a Konecþyrstur θɪr̥sd̥ʏr̥žíznivý
rst[sd̥]Střed a Konecverst vɛsd̥-> illav častých slovech
rsts[r̥sd̥s]Střed a Konecfegursts fɛːɣʏr̥sd̥s-> fagur
rsts[sd̥s]Střed a Konecfyrsts fɪsd̥s-> fyrsturv častých slovech
rt[r̥d̥]Střed a Konecburt b̥ʏr̥d̥pryč
rts[r̥d̥s]Střed a Konecsvarts svar̥d̥s-> svarturvarianty rovnocenné
rts[r̥s]Střed a Konecparts pʰar̥s-> parturvarianty rovnocenné
s
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
sst[sd̥]Střed a Konechvasst kʰvasd̥ostře
st[sd̥]Na všech pozicíchlest lɛsd̥vlak
stj[sd̥j]Začátek a středstjarna sd̥jard̥nahvězda
str[sd̥r]Na všech pozicíchfóstra fousd̥rapečovat
strj[sd̥rj]Začátek a středstrjálbýli sd̥rjaulb̥ilɪvenkov
sts[sd̥s]Střed a Konecdulasts d̥ʏːlasd̥s-> dulur
sts[sː]Střed a Konecprests pʰrɛsː-> presturv častých slovech
x
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
xt[xsd̥]Střed a Konecávöxtur auːvœxsd̥ʏr̥ovoce