Islandsko-český studijní slovník

×

Přidejte nové slovo

Hesla, která Vám ve slovníku chybí, můžete zde po jednom přidat - česká i islandská. Nebojte se podělit se s námi Vaší znalostí a vědou a napište nám do poznámek, jaký se domníváte, že je překlad. Návrhy na nová hesla postupně projdeme a umístíme je do slovníku.

Přehled výslovnosti islandských hlásek

Menu

Islandská výslovnostPřehled výslovnosti islandských hlásekPřehled výslovnosti složeného slova

Informace

Zvolte písmeno, které chcete zobrazit. V tabulce naleznete informace o výslovnosti v závislosti na pozici s příkladem a audio ukázkou. V určitých případech naleznete u výslovnosti dodatkové informace. Varianty jsou seřazeny podle četnosti (na prvním místě je uvedena nejčetnější varianta).
V případě souhlásek je zobrazena nejdříve výslovnost samotné souhlásky, dále pak následují shluky souhlásek začínající na zvolenou souhlásku. V následujících tabulkách je zobrazena vybraná souhláska jako součást shluku souhlásek, přičemž tabulky jsou seřazeny podle začínající souhlásky.

Souhlásky

b c d ð f g h j k l m n p r s t v w x z þ

Samohlásky

a á e é i í o ó u ú y ý æ ö

Dvojhlásky

au ei ey


d
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
d[d̥]Na všech pozicíchdagur d̥aːɣʏr̥denv některých publikacích uváděno jako [t] (bez přídechu)
dd[d̥ː]Střed a Konecrödd rœd̥ːhlas  
ddr[d̥r]Střed a Konecbreiddri b̥reid̥rɪ-> breiða
dds[d̥s]Střed a Koneceydds eid̥s-> eyða
dj[d̥j]Na všech pozicíchdjúpur d̥juːb̥ʏr̥hluboký
dk[d̥ɟ̊]Středvodki vɔd̥ɟ̊ɪvodkapředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
dk[d̥ɡ̊]Středvodka vɔd̥ɡ̊avodkazadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
dr[d̥r]Začátek a středdraga d̥raːɣavléct
drj[d̥rj]Začátekdrjúpa d̥rjuːb̥akapat
dv[d̥v]Začátek a středdvelja d̥vɛljapobývat
f
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
fld[ld̥]Střed a Konecefld ɛld̥-> eflavarianty rovnocenné
fld[lvd̥]Střed a Konec varianty rovnocenné
flds[ld̥s]Střed a Konec teflds d̥ɛld̥s-> teflavarianty rovnocenné
flds[lvd̥s]Střed a Konecteflds d̥ɛlvd̥s-> teflavarianty rovnocenné
flds[lvd̥s]Střed a Konecteflds d̥ɛlvd̥s-> teflavarianty rovnocenné
fnd[md̥]Střed a Konecnefnd nɛmd̥výbor
g
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ggld[ld̥]Střed a Konecyggldur ɪld̥ʏr̥zamračený
ggnd[ŋd̥]Střed a Konecskyggndur sɟ̊ɪŋd̥ʏr-> skyggna
gld[ld̥]Střed a Konecsigldi sɪld̥ɪ-> sigla
gldr[ld̥r]Střed a Konecsigldra sɪld̥ra-> sigla
glds[ld̥s]Střed a Konecneglds nɛld̥s-> negla
gnd[ŋd̥]Střed a Konecegnd ɛŋd̥-> egna
l
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ld[ld̥]Střed a Konecgildi ɟ̊ɪld̥ɪplatnost
ldg[lɟ̊]Střed a Konecholdgist hɔlɟ̊ɪsd̥-> holdgastpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey / varianty rovnocenné
ldg[ld̥ɟ̊]Střed a Konecholdgist hɔld̥ɟ̊ɪsd̥-> holdgastpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey / varianty rovnocenné
ldg[lɡ̊]Střed a Konecholdgaðist hɔlɡ̊aðɪsd̥-> holdgastzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au / varianty rovnocenné
ldg[ld̥ɡ̊]Střed a Konecholdgaðist hɔld̥ɡ̊aðɪsd̥-> holdgastzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au / varianty rovnocenné
ldn[ld̥n]Střed a Konecgildna ɟ̊ɪld̥napřibrat
ldr[ld̥r]Středaldrei ald̥reinikdy
ldr[ld̥r̥]Konec H
lds[ld̥s]Střed a Konecaðhalds aːθhald̥s-> aðhald
lds[ls]Střed a Konecelds ɛls-> eldurv častých slovech se -d- nevyslovuje
lfd[ld̥]Střed a Konecskelfdur sɟ̊ɛld̥ʏr̥vyděšený
lfdr[ld̥r]Střed a Konecskelfdri sɟ̊ɛld̥rɪ-> skelfdur
lfds[ld̥s]Střed a Konecdauðskelfds d̥œiðsɟ̊ɛld̥s-> dauðskelfdur
lgd[ld̥]Střed a Konecfylgd fɪld̥doprovod
lld[ld̥]Střed a Konecsífelldur siːfɛld̥ʏr̥neustálý
lldn[ld̥n]Střed a Konecdrykkfelldni d̥rɪhɡ̊fɛld̥nɪpijáctví
lldr[ld̥r]Střed a Konecdómfelldri d̥oumfɛld̥rɪ-> dómfella
m
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
mbd[md̥]Střed a Koneceinlembdur einlɛmd̥ʏr̥mající jedno jehně
mbdr[md̥r]Střed a Konecþembdri θɛmd̥rɪ-> þemba
mbds[md̥s]Střed a Koneckembds cʰɛmd̥s-> kemba
md[md̥]Střed a Konecdæmdur d̥aimd̥ʏr̥odsouzený
mdr[md̥r]Střed a Konecfermdri fɛrmd̥rɪ-> ferma
mds[md̥s]Střed a Konecgeymds ɟ̊eimd̥s-> geyma
mmd[md̥]Střed a Konecskemmd sɟ̊ɛmd̥poškození
mmdr[md̥r]Střed a Konecskemmdrar sɟ̊ɛmd̥rar̥-> skemmdur
mmds[md̥s]Střed a Konecstemmds sd̥ɛmd̥s-> stemma
n
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
nd[nd̥]Střed a Konecerindi ɛːrɪnd̥ɪvyřizování
ndg[ŋɟ̊]Středsyndgi sɪŋɟ̊ɪ-> syndgapředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
ndg[ŋd̥ɟ̊]Středsyndgi sɪŋd̥ɟ̊ɪ-> syndgapředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
ndg[ŋɡ̊]Středsyndga sɪŋɡ̊ahřešitzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
ndg[ŋd̥ɡ̊]Středsyndga sɪŋd̥ɡ̊ahřešitzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
ndl[nd̥l]Středsvindla svɪnd̥lašvindlovat
ndl[nd̥l̥]Konecsvindl svɪnd̥l̥švindl
ndls[nd̥l̥s]Střed a Konecsvindlsins svɪnd̥l̥sɪns-> svindl
ndn[nd̥n]Střed a Konectvíbendni tʰviːb̥ɛnd̥nɪdvojakost
ndr[nd̥r]Středhundrað hʏnd̥raθsto
ndr[nd̥r̥]Konec H
nds[nd̥s]Střed a Konecmunds mʏnd̥s-> mundvarianty rovnocenné
nds[ns]Střed a Konecmunds mʏns-> mundvarianty rovnocenné
ngd[ŋd̥]Střed a Konecgengd ɟ̊ɛŋd̥hejna ryb
ngdr[ŋd̥r]Středtengdra tʰɛŋd̥ra-> tengdur
ngdr[ŋd̥r̥]Konec H
ngds[ŋd̥s]Střed a Konecaftengds aftʰɛŋd̥s-> aftengja
nnd[nd̥]Střed a Koneckenndur cʰɛnd̥ʏr̥známý
nndr[nd̥r]Středdraumkenndra d̥rœimcʰɛnd̥ra-> draumkenndur
nnds[nd̥s]Střed a Konecloftkennds lɔfd̥cʰɛnd̥s-> loftkenndur
r
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
rd[rd̥]Střed a KonecKúrdi kʰurd̥ɪKurd
rds[rd̥s]Střed a Konecstandards sd̥and̥ard̥s-> standard
rmd[rmd̥]Střed a Konechermdumst hɛrmd̥ʏmsd̥-> herma
rmdr[rmd̥r]Středþyrmdri θɪrmd̥rɪ-> þyrma
rmds[rmd̥s]Střed a Konecvermds vɛrmd̥s-> verma
rnd[rnd̥]Střed a Konecvernd vɛrnd̥ochrana
rnd[nd̥]Střed a Konecfyrndinni fɪnd̥ɪnɪ-> fyrndv častých slovech
rndr[rnd̥r]Střed a Konecstirndri sd̥ɪrnd̥rɪ-> stirndur
rndr[nd̥r]Střed a Konecfyrndra fɪnd̥ra-> fyrnav častých slovech
rnds[rnd̥s]Střed a Konecþríhyrnds θriːhɪrnd̥s-> þríhyrndur
rnds[nd̥s]Střed a Konecfyrnds fɪnd̥s-> fyrnav častých slovech