Islandsko-český studijní slovník

×

Přidejte nové slovo

Hesla, která Vám ve slovníku chybí, můžete zde po jednom přidat - česká i islandská. Nebojte se podělit se s námi Vaší znalostí a vědou a napište nám do poznámek, jaký se domníváte, že je překlad. Návrhy na nová hesla postupně projdeme a umístíme je do slovníku.

Přehled výslovnosti islandských hlásek

Menu

Islandská výslovnostPřehled výslovnosti islandských hlásekPřehled výslovnosti složeného slova

Informace

Zvolte písmeno, které chcete zobrazit. V tabulce naleznete informace o výslovnosti v závislosti na pozici s příkladem a audio ukázkou. V určitých případech naleznete u výslovnosti dodatkové informace. Varianty jsou seřazeny podle četnosti (na prvním místě je uvedena nejčetnější varianta).
V případě souhlásek je zobrazena nejdříve výslovnost samotné souhlásky, dále pak následují shluky souhlásek začínající na zvolenou souhlásku. V následujících tabulkách je zobrazena vybraná souhláska jako součást shluku souhlásek, přičemž tabulky jsou seřazeny podle začínající souhlásky.

Souhlásky

b c d ð f g h j k l m n p r s t v w x z þ

Samohlásky

a á e é i í o ó u ú y ý æ ö

Dvojhlásky

au ei ey


f
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
f[f]Začátekfara faːrajet
f[v]Středhafa haːvamít
f[]Středbófi b̥ouːɪlotrněkdy uprostřed slova po ó, ú, á  (nic nevyslovujeme)
f[f]Konechaf haːfmoře  
[vθ]Konecdeyfð d̥eivθnetečnost
[vð]Středdreifður d̥reivðʏr̥rozptýletný
fðr[vðr]Střed a Konecdreifðra d̥reivðra-> dreifa
fðs[vðs]Střed a Konechafðs havðs-> hafa
ff[fː]Střed a Koneckaffi kʰafːɪkáva
ffl[fl]Střed a Konectraffla tʰraflalanýž
ffr[fr]Střed a Konecdiffra d̥ɪfraderivovat
ffs[fs]Střed a Konecoffsetprentun ɔfsɛd̥pʰrɛn̥d̥ʏnofset
fg[vɟ̊]Středhöfgi hœvɟ̊ɪospalostpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
fg[vɡ̊]Střed a Koneclífga livɡ̊aoživitzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
fj[fj]Začátekfjarlægð fjarlaiɣθvzdálenost
fj[vj]Střed a Konecsyfjaður sɪvjaðʏr̥ospalý
fk[fɟ̊]Středrífki rifɟ̊ɪ-> rífkapředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
fk[fɡ̊]Střed a Konecrífka rifɡ̊azvětšitzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
fl[fl]Začátekflatur flaːd̥ʏr̥plochý
fl[b̥l]Středafla ab̥larybařit
fl[vl]Středröfla rævlažvanitpřejaté slovo
fl[b̥l̥]Konecafl ab̥l̥síla
fl[vl̥]Konecröfl rævl̥nesmyslpřejaté slovo
fld[ld̥]Střed a Konecefld ɛld̥-> eflavarianty rovnocenné
fld[lvd̥]Střed a Konec varianty rovnocenné
flds[ld̥s]Střed a Konec teflds d̥ɛld̥s-> teflavarianty rovnocenné
flds[lvd̥s]Střed a Konecteflds d̥ɛlvd̥s-> teflavarianty rovnocenné
flds[lvd̥s]Střed a Konecteflds d̥ɛlvd̥s-> teflavarianty rovnocenné
flj[flj]Začátekfljótur fljouːd̥ʏr̥rychlý
fls[b̥l̥s]Střed a Konecafls ab̥l̥s-> afl
fls[vls]Střed a Konecröfls rœvls-> röflpřejaté slovo
flt[l̥d̥]Střed a Koneceflt ɛl̥d̥-> eflavarianty rovnocenné
flt[l̥fd̥]Střed a Koneceflt ɛl̥f-> eflaVarianty rovnocenné
fn[fn]Začátekfnæsa fnaisafunět  
fn[b̥n]Středefni ɛb̥nɪlátka
fn[b̥n̥]Konecbókasafn b̥ouːɡ̊asab̥n̥knihovna
fnd[md̥]Střed a Konecnefnd nɛmd̥výbor
fnj[fnj]Začátekfnjóskur fnjousɡ̊ʏr̥pahýl
fns[b̥s]Střed a Konecsafns sab̥s-> safnvarianty rovnocenné
fns[b̥n̥s]Střed a Konecsafns sab̥n̥s-> safnvarianty rovnocenné
fns[fs]Střed a Konecsafns safs-> safnvarianty rovnocenné
fnt[m̥d̥]Střed a Konecjafnt jam̥d̥stejněvarianty rovnocenné
fnt[fd̥]Střed a Konecjafnt jafd̥stejněvarianty rovnocenné
fr[fr]Začátekfræði fraiːðɪvěda  
fr[vr]Středefri ɛvrɪhořejší  
fr[fr]StředAfríka afriɡ̊aAfrikav přejatých slovech  
fr[vr̥]Konec H
frj[frj]Začátekfrjáls frjaulsvolný
fs[fs]Střed a Konecufsi ʏfsɪtreska  
fsk[fsɟ̊]Střed a Konecklaufski kʰlæifsɟ̊ɪ-> klaufskurpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
fsk[fsɡ̊]Střed a Konecklaufskur kʰlœifsɡ̊ʏr̥nešikovnýzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
fsks[fsɡ̊s]Střed a Konecklaufsks kʰlœifsɡ̊s-> klaufskur
fsn[fsd̥n]Střed a Konechvefsna kʰvɛfsd̥na-> hvefsinn
fst[fsd̥]Střed a Konecvafstra vafsd̥radřít se
fstr[fsd̥r]Střed a Konecafstraktur afsd̥raxd̥ʏr̥abstraktní
fsts[fsd̥s]Střed a Konecefsts ɛfsd̥s-> efri
ft[fd̥]Střed a Koneclyfta lɪfd̥avýtah
ft[hd̥]Střed a Konecaftan ahd̥anzezadupouze ve slovech - aftur, aftan, eftir, tóft, þófta
ftn[fd̥n]Střed a Konecaftna afd̥na-> aftann
ftr[fd̥r]Střed a Konecaftra afd̥rabránit
fts[fd̥s]Střed a Konecrafts rafd̥s-> rafturvarianty rovnocenné
fts[fs]Střed a Konecrafts rafs-> rafturvarianty rovnocenné
l
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
lf[lv]Středelfur ɛlvʏr̥veletok
lf[lf]Konectólf tʰoulfdvanáct
lfd[ld̥]Střed a Konecskelfdur sɟ̊ɛld̥ʏr̥vyděšený
lfdr[ld̥r]Střed a Konecskelfdri sɟ̊ɛld̥rɪ-> skelfdur
lfds[ld̥s]Střed a Konecdauðskelfds d̥œiðsɟ̊ɛld̥s-> dauðskelfdur
lfn[ln]Střed a Konechálfnaður haulnaðʏr̥(jsoucí) v polovině
lfs[ls]Střed a Konecálfs auls-> álfur
lfst[lsd̥]Střed a Konechvolfst kʰvɔlsd̥-> hvolfa
lft[l̥d̥]Střed a Konecálftar aul̥d̥ar̥-> álft
m
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
mf[mf]Střed a Konecamfetamín amfɛd̥aminamfetamin
r
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
rf[rv]Středhverfa kʰvɛrvazmizet
rfð[rð]Střederfðir ɛrðɪr̥dědictví
rf[rf]Konecstarf sd̥arfpráce
rfð[rθ]Konecerfð ɛrθdědění
rfl[rd̥l]Středhvirfla kʰvɪrd̥lavířit
rfn[rd̥n]Střed a Konecstirfni sd̥ɪrd̥nɪvzpurnost
rfr[rvr]Středhverfra kʰvɛrvra-> hverfur
rfs[rvs]Střed a Konecaðhvarfs aðkʰvarvs-> aðhvarf
rfsk[r̥sɡ̊]Střed a Konecdirfska d̥ɪr̥sɡ̊aopovážlivost
rfst[r̥sd̥]Střed a Konecerfst ɛr̥sd̥-> erfa
rft[r̥d̥]Střed a Konecþurftir θʏr̥d̥ɪr̥-> þurfa
s
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
sf[sf]Na všech pozicíchasfaldt aːsfal̥d̥asfaltv přejatých slovech