Islandsko-český studijní slovník

×

Přidejte nové slovo

Hesla, která Vám ve slovníku chybí, můžete zde po jednom přidat - česká i islandská. Nebojte se podělit se s námi Vaší znalostí a vědou a napište nám do poznámek, jaký se domníváte, že je překlad. Návrhy na nová hesla postupně projdeme a umístíme je do slovníku.

Přehled výslovnosti islandských hlásek

Menu

Islandská výslovnostPřehled výslovnosti islandských hlásekPřehled výslovnosti složeného slova

Informace

Zvolte písmeno, které chcete zobrazit. V tabulce naleznete informace o výslovnosti v závislosti na pozici s příkladem a audio ukázkou. V určitých případech naleznete u výslovnosti dodatkové informace. Varianty jsou seřazeny podle četnosti (na prvním místě je uvedena nejčetnější varianta).
V případě souhlásek je zobrazena nejdříve výslovnost samotné souhlásky, dále pak následují shluky souhlásek začínající na zvolenou souhlásku. V následujících tabulkách je zobrazena vybraná souhláska jako součást shluku souhlásek, přičemž tabulky jsou seřazeny podle začínající souhlásky.

Souhlásky

b c d ð f g h j k l m n p r s t v w x z þ

Samohlásky

a á e é i í o ó u ú y ý æ ö

Dvojhlásky

au ei ey


r
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
r[r]Začátek a středvera vɛːrabýt  
r[r̥]Konecvor vɔːr̥jaro  
rc[r̥ɡ̊]Střed a Koneccirca sɪr̥ɡ̊aokolo  
rd[rd̥]Střed a KonecKúrdi kʰurd̥ɪKurd
rds[rd̥s]Střed a Konecstandards sd̥and̥ard̥s-> standard
[rð]Středferðast fɛrðasd̥cestovat
[rθ]Konecorð ɔrθslovo
rðl[rd̥l]Střed a Konecsperðlar sb̥ɛrd̥lar̥-> sperðill
rðn[rd̥n]Střed a Konecstirðna sd̥ɪrd̥naztuhnout
rðr[rðr]Střed a Konecnyrðri nɪrðrɪsevernější
rðs[rðs]Střed a Konecærðs airðs-> æra
rðsl[rsl]Středyfirborðslegur [ɪːvɪrb̥ɔrslɛɣʏr̥letmý
rðst[rðsd̥]Střed a Konecvarðstu varðsd̥ʏ-> verða
rf[rv]Středhverfa kʰvɛrvazmizet
rfð[rð]Střederfðir ɛrðɪr̥dědictví
rf[rf]Konecstarf sd̥arfpráce
rfð[rθ]Konecerfð ɛrθdědění
rfl[rd̥l]Středhvirfla kʰvɪrd̥lavířit
rfn[rd̥n]Střed a Konecstirfni sd̥ɪrd̥nɪvzpurnost
rfr[rvr]Středhverfra kʰvɛrvra-> hverfur
rfs[rvs]Střed a Konecaðhvarfs aðkʰvarvs-> aðhvarf
rfsk[r̥sɡ̊]Střed a Konecdirfska d̥ɪr̥sɡ̊aopovážlivost
rfst[r̥sd̥]Střed a Konecerfst ɛr̥sd̥-> erfa
rft[r̥d̥]Střed a Konecþurftir θʏr̥d̥ɪr̥-> þurfa
rg[rɟ̊]Středherbergi hɛrb̥ɛrɟ̊ɪpokojpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
rg[rɡ̊]Střed a Konecborgari b̥ɔrɡ̊arɪobyvatelzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
rgð[rð]Středábyrgðarlaus auːb̥ɪrðarlœisnezodpovědnývarianty rovnocenné
rgð[rɣð]Středábyrgðarlaus auːb̥ɪrɣðarlœisnezodpovědnývarianty rovnocenné
rgðr[rðr]Středsyrgðra sɪrðra-> syrgja
rgð[rθ]Konecábyrgð auːb̥ɪrθodpovědnost
rgj[rɟ̊]Střed a Konecsyrgja sɪrɟ̊atruchlit
rgl[rɡ̊l]Středsperglum sb̥ɛrɡ̊lʏm-> spergill
rgn[rɡ̊n]Středbirgni b̥ɪrɡ̊nɪ-> birginn
rgn[rd̥n]Středmorgna mɔrd̥na-> morgunnv tvarech slova -morgunn- ap.
rgr[rɡ̊r]Středmargra marɡ̊ra-> margur
rgs[rɡ̊s]Střed a Konecgargs ɡ̊arɡ̊s-> gargvarianty rovnocenné
rgs[rɣs]Střed a Konecgargs ɡ̊arɣs-> gargvarianty rovnocenné
rgst[rɣsd̥]Střed a Konecergst ɛrɣsd̥-> ergjavarianty rovnocenné
rgst[r̥sd̥]Střed a Konecergst ɛr̥sd̥-> ergjavarianty rovnocenné
rgt[r̥d̥]Střed a Konecbyrgt b̥ɪr̥d̥-> byrgja
rj[rj]Na všech pozicíchberja b̥ɛrjatlouct
rk[r̥ɟ̊]Středbirki b̥ɪr̥ɟ̊ɪbřízapředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
rk[r̥ɡ̊]Střed a Konecorka ɔr̥ɡ̊aenergiezadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
rkj[r̥ɟ̊]Na všech pozicíchkirkja cʰɪr̥ɟ̊akostel
rkl[r̥ɡ̊l]Středberklar b̥ɛr̥ɡ̊lar̥souchotiny
rkn[r̥ɡ̊n]Střed a Konecvirkni vɪr̥ɡ̊nɪefekt
rkr[r̥ɡ̊r]Středmyrkrar mɪr̥ɡ̊rar̥-> myrkur
rks[r̥xs]Střed a Konecþjarks θjar̥xs-> þjarkurvarianty rovnocenné
rks[r̥ɡ̊s]Střed a Konecþjarks θjar̥ɡ̊s-> þjarkurvarianty rovnocenné
rkst[r̥sd̥]Střed a Konecyrkst ɪr̥sd̥-> yrkja
rkt[r̥d̥]Střed a Konecstyrktur sd̥ɪr̥d̥ʏr̥posílený
rktr[r̥xd̥r]Středómerktrar ouːmɛr̥xd̥rar̥-> ómerkturvarianty rovnocenné
rktr[r̥d̥r]Středómerktrar ouːmɛr̥d̥rar̥-> ómerkturvarianty rovnocenné
rl[rd̥l]Středkerling cʰɛrd̥liŋɡ̊bába  
rl[d̥l]Středvarla vad̥lasotvav častých slovech jako je např. varla  
rl[rd̥l̥]Koneckarl kʰard̥l̥muž
rl[d̥l̥]Koneckarl kʰad̥l̥mužv častých slovech
rls[rd̥l̥s]Střed a Konecjarls jard̥l̥s-> jarlvarianty rovnocenné
rls[d̥l̥s]Střed a Koneckarls kʰad̥l̥s-> karlvarianty rovnocenné
rm[rm]Střed a Konecferming fɛrmiŋɡ̊konfirmace
rmd[rmd̥]Střed a Konechermdumst hɛrmd̥ʏmsd̥-> herma
rmdr[rmd̥r]Středþyrmdri θɪrmd̥rɪ-> þyrma
rmds[rmd̥s]Střed a Konecvermds vɛrmd̥s-> verma
rml[rml]Středgormlaga ɡ̊ɔrmlaɣašroubovitý
rmr[rmr]Středvarmri varmrɪ-> varmur
rms[rms]Střed a Konecarms arms-> armur
rmsk[rmsɟ̊]Středvermski vɛrmsɟ̊ɪ-> vermskurpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
rmsk[rmsɡ̊]Střed a Konecvermskur vɛrmsɡ̊ʏr̥(jsoucí) z Värmlanduzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
rmsl[rmsd̥l]Střed-
rmsl[rmsd̥l̥]Koneckaldavermsl
rmst[rmsd̥]Střed a Konecfermst fɛrmsd̥-> ferma
rmt[r̥m̥d̥]Střed a Konecvarmt var̥m̥d̥-> varmur
rn[rd̥n]Středhérna çɛrd̥natady  
rn[d̥n]Středhérna çɛd̥natadyv častých slovech
rn[rd̥n̥]Konecbarn b̥ard̥n̥dítě
rn[d̥n̥]Konecbarn b̥ad̥n̥dítěv častých slovech
rnd[rnd̥]Střed a Konecvernd vɛrnd̥ochrana
rnd[nd̥]Střed a Konecfyrndinni fɪnd̥ɪnɪ-> fyrndv častých slovech
rndr[rnd̥r]Střed a Konecstirndri sd̥ɪrnd̥rɪ-> stirndur
rndr[nd̥r]Střed a Konecfyrndra fɪnd̥ra-> fyrnav častých slovech
rnds[rnd̥s]Střed a Konecþríhyrnds θriːhɪrnd̥s-> þríhyrndur
rnds[nd̥s]Střed a Konecfyrnds fɪnd̥s-> fyrnav častých slovech
rns[rd̥n̥s]Střed a Konecbarns b̥ar̥d̥n̥s-> barnvarianty rovnocenné
rns[d̥n̥s]Střed a Konecbarns b̥ad̥n̥s-> barnvarianty rovnocenné
rns[r̥s]Střed a Konecbarns b̥ar̥s-> barnv častých slovech
rns[sː]Střed a Konecbarns b̥asː-> barnv častých slovech
rnsk[rnsɟ̊]Středbernski b̥ɛrnsɟ̊ɪ-> bernskurpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
rnsk[r̥sɟ̊]Středbernski b̥ɛr̥sɟ̊ɪ-> bernskurpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey; v častých slovech
rnsk[rnsɡ̊]Střed a Konecbernska b̥ɛrnsɡ̊adětstvízadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
rnsk[r̥sɡ̊]Střed a Konecbernska b̥ɛr̥sɡ̊adětstvízadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au; v častých slovech
rnst[rnsd̥]Střed a Konecspyrnst sb̥ɪrnsd̥-> spyrna
rnst[nsd̥]Střed a Konecfyrnst fɪnsd̥-> fyrnav častých slovech
rnt[r̥n̥d̥]Střed a Konecfornt fɔr̥n̥d̥-> forn
rnt[n̥d̥]Střed a Konecgjarnt ɟ̊an̥d̥-> gjarnv častých slovech
rp[r̥b̥]Střed a Konecávarpa auːvar̥b̥aoslovit
rpl[r̥b̥l]Středverplum vɛr̥b̥lʏm-> verpill
rpl[r̥b̥l̥]Konec-
rpn[r̥b̥n]Středorpnum ɔr̥b̥nʏm-> verpa
rpr[r̥b̥r]Středjarpri jar̥b̥rɪ-> jarpur
rps[r̥b̥s]Střed a Konecávarps auːvar̥b̥s-> ávarp
rpst[r̥b̥sd̥]Střed a Konecherpst hɛr̥b̥sd̥-> herpa
rpst[r̥sd̥]Střed a Konecherpst hɛr̥sd̥-> herpav neformální řeči
rpt[r̥d̥]Střed a Konecherpt hɛr̥d̥-> herpavarianty rovnocenné
rpt[r̥fd̥]Střed a Konecherptuð hɛr̥fd̥ʏθ-> herpavarianty rovnocenné
rptr[r̥d̥r]Středskerptra sɟ̊ɛr̥d̥ra-> skerpa
rpts[r̥d̥s]Střed a Konecskerpts sɟ̊ɛr̥d̥s-> skerpavarianty rovnocenné
rpts[r̥fd̥s]Střed a Konecverpts vɛr̥fd̥s-> verpavarianty rovnocenné
rr[rː]Střed a Koneckyrra cʰɪrːautišit
rrð[rð]Středþurrðar θʏrðar̥-> þurrð
rrð[rθ]Koneckyrrð cʰɪrθklid
rrk[r̥ɟ̊]Středvaraþurrki vaːraθʏr̥ɟ̊ɪ-> varaþurrkurpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
rrk[r̥ɡ̊]Střed a Konechárþurrka haur̥θʏr̥ɡ̊afénzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
rrkn[r̥ɡ̊n]Středþurrkna θʏr̥ɡ̊na-> þurrka
rrks[r̥ɡ̊s]Střed a Konecþurrks θʏr̥ɡ̊s-> þurrkurvarianty rovnocenné
rrks[r̥xs]Střed a Konecþurrks θʏr̥xs-> þurrkurvarianty rovnocenné
rrs[r̥s]Střed a Konecbarrs b̥ar̥s-> barr
rrs[rːs]Střed a Koneckjarrs cʰarːs-> kjarru slov majících -rr- v kořeni slova
rrst[r̥sd̥]Střed a Konecfirrst fɪr̥sd̥-> firra
rrst[sd̥]Střed a Konecsperrst sb̥ɛsd̥-> sperrav častých slovech
rrt[r̥d̥]Střed a Konecfirrtur fɪr̥d̥ʏr̥odcizený
rrtr[r̥d̥r]Středsperrtra sb̥ɛr̥d̥ra-> sperra
rrts[r̥d̥s]Střed a Konecsperrts sb̥ɛr̥d̥s-> sperrturvarianty rovnocenné
rrts[r̥s]Střed a Konecfirrts fɪr̥s-> firrturvarianty rovnocenné
rs[r̥s]Střed a Konecsnars sd̥nar̥s-> snarvarianty rovnocenné
rs[sː]Střed a Konecreyrs reisː-> reyrvarianty rovnocenné
rsk[r̥sɟ̊]Středfjarski fjar̥sɟ̊ɪdálkapředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
rsk[sɟ̊]Středfjarski fjasɟ̊ɪdálkavarianty rovnocenné
rsk[r̥sɡ̊]Střed a Konecferskur fɛr̥sɡ̊ʏr̥čerstvýzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
rsk[sɡ̊]Střed a Konecferskur fɛsɡ̊ʏr̥čerstvývarianty rovnocenné
rskj[r̥sɟ̊]Středferskja fɛr̥sɟ̊abroskev
rskj[sɟ̊]Středferskja fɛsɟ̊abroskevv častých slovech
rskn[r̥sɡ̊n]Středkerskni cʰɛr̥sɡ̊nɪzlomyslnost
rskn[sɡ̊n]Středferskna fɛsɡ̊na-> ferskjav častých slovech
rsks[r̥sɡ̊s]Střed a Konecrómversks roumvɛr̥sɡ̊s-> rómverskur
rsks[sɡ̊s]Střed a Konecnorsks nɔsɡ̊s-> norskurv častých slovech
rskt[r̥sd̥]Střed a Konecnorskt nɔr̥sd̥-> norskur
rskt[sd̥]Střed a Konecnorskt nɔsd̥-> norskurv častých slovech
rsl[r̥sd̥l]Středærsli air̥sd̥lɪvyvádění
rsl[sd̥l]Středvarsla vasd̥ladohledv častých slovech
rsl[r̥sd̥l̥]Konecærsl air̥sd̥l̥vyvádění
rsn[r̥sd̥n]Střed a Konecversna vɛr̥sd̥nakazit se
rsn[sd̥n]Střed a Konecversna vɛsd̥nakazit sev častých slovech
rst[r̥sd̥]Střed a Konecþyrstur θɪr̥sd̥ʏr̥žíznivý
rst[sd̥]Střed a Konecverst vɛsd̥-> illav častých slovech
rsts[r̥sd̥s]Střed a Konecfegursts fɛːɣʏr̥sd̥s-> fagur
rsts[sd̥s]Střed a Konecfyrsts fɪsd̥s-> fyrsturv častých slovech
rt[r̥d̥]Střed a Konecburt b̥ʏr̥d̥pryč
rts[r̥d̥s]Střed a Konecsvarts svar̥d̥s-> svarturvarianty rovnocenné
rts[r̥s]Střed a Konecparts pʰar̥s-> parturvarianty rovnocenné
rv[rv]Středörvun œrvʏnpobízení
rv[rf]Konec
b
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
bbr[b̥r]Střed a Koneclabbrabbtæki lab̥rab̥tʰaiɟ̊ɪvysílačka
br[b̥r]Začátek a středbrauð b̥rœiːθchleba
brj[b̥rj]Začátekbrjóst b̥rjousd̥prsa
c
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
chr[kʰr]ZačátekChristina kʰrɪsd̥ɪnaKristýna
d
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ddr[d̥r]Střed a Konecbreiddri b̥reid̥rɪ-> breiða
dr[d̥r]Začátek a středdraga d̥raːɣavléct
drj[d̥rj]Začátekdrjúpa d̥rjuːb̥akapat
ð
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ðr[ðr]Středviðra vɪðravětrat
ðr[ðr̥]Konec H
f
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
fðr[vðr]Střed a Konecdreifðra d̥reivðra-> dreifa
ffr[fr]Střed a Konecdiffra d̥ɪfraderivovat
fr[fr]Začátekfræði fraiːðɪvěda  
fr[vr]Středefri ɛvrɪhořejší  
fr[fr]StředAfríka afriɡ̊aAfrikav přejatých slovech  
fr[vr̥]Konec H
frj[frj]Začátekfrjáls frjaulsvolný
fstr[fsd̥r]Střed a Konecafstraktur afsd̥raxd̥ʏr̥abstraktní
ftr[fd̥r]Střed a Konecaftra afd̥rabránit
g
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
gðr[ɣðr]Střed a Konecánægðri auːnaiɣðrɪ-> ánægður
ggðr[ɣðr]Střed a Konechryggðra r̥ɪɣðra-> hryggja
ggr[ɡ̊r]Středsneggra sd̥nɛɡ̊ra-> snöggt
ggstr[xsd̥r]Střed a Konecsneggstri sd̥nɛxsd̥rɪ-> snöggur
gldr[ld̥r]Střed a Konecsigldra sɪld̥ra-> sigla
gr[ɡ̊r]Začátekgrár ɡ̊rauːr̥šedivý  
gr[ɣr]Středfegra fɛɣrazdobit  
gr[ɣr̥]Konec H
grj[ɡ̊rj]Začátekgrjón ɡ̊rjouːnzrno
gstr[xsd̥r]Střed a Konecdrýgstra d̥rixsd̥ra-> drjúgur
h
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
hr[r̥]Začátekhraun r̥œiːnláva neznělé -r- (podobně jako [chr])
hrj[r̥j]Začátekhrjóta r̥jouːd̥achrápat
k
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
kkr[hɡ̊r]Střednokkrum nɔhɡ̊rʏmnokkur
kktr[xdr̥]Střed a Konecóþekktra ouθɛxdr̥aóþekktur
kr[kʰr]Začátekkrummi kʰrʏmːɪhavran
kr[ɡ̊r]Středhjúkra çuːɡ̊raopatrovat
kr[ɡ̊r̥]Konec H
krj[kʰrj]Začátekkrjúpa kʰrjuːb̥akleknout
kstr[xsd̥r]Středdekstra d̥ɛxsd̥rapochlebovat
l
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ldr[ld̥r]Středaldrei ald̥reinikdy
ldr[ld̥r̥]Konec H
lfdr[ld̥r]Střed a Konecskelfdri sɟ̊ɛld̥rɪ-> skelfdur
lgr[lɡ̊r]Středsvolgra svɔlɡ̊ralokat
lldr[ld̥r]Střed a Konecdómfelldri d̥oumfɛld̥rɪ-> dómfella
llr[d̥lr]Střed a Konecallrahanda ad̥lrahand̥anové koření
lltr[l̥d̥r]Střed a Konecáttavilltra auhd̥avɪl̥d̥ra-> áttavilltur
lmr[lmr]Středólmrar oulmrar̥-> ólmur
lmtr[l̥m̥d̥r]Středfelmtruðust fɛl̥m̥d̥rʏðʏsd̥-> felmtraður
lmtr[l̥m̥d̥r̥]Konec H
lstr[lsd̥r]Střed a Konecelskri ɛlsɡ̊rɪelskur
ltr[l̥d̥r]Střed a Koneckjöltra cʰœl̥d̥raodkašlat
m
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
mbdr[md̥r]Střed a Konecþembdri θɛmd̥rɪ-> þemba
mbr[mb̥r]Střed a Koneclumbra lʏmb̥razašantročit
mdr[md̥r]Střed a Konecfermdri fɛrmd̥rɪ-> ferma
mmdr[md̥r]Střed a Konecskemmdrar sɟ̊ɛmd̥rar̥-> skemmdur
mmr[mr]Střed a Konecdimmra d̥ɪmra-> dimmur
mmstr[msd̥r]Střed a Konecskemmstra sɟ̊ɛmsd̥ra-> skammur
mpr[m̥b̥r]Středympra ɪm̥b̥rapřipomenout
mpr[m̥b̥r̥]Konec H
mr[mr]Střed a Konechamra hamrabušit
mskr[msɡ̊r]Středislamskri ɪsd̥lamsɡ̊rɪ-> islamskur
mskr[msɡ̊r̥]Konec H
mstr[msd̥r]Střed a Konechamstra hamsd̥rakřečkovat
n
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ndr[nd̥r]Středhundrað hʏnd̥raθsto
ndr[nd̥r̥]Konec H
ngdr[ŋd̥r]Středtengdra tʰɛŋd̥ra-> tengdur
ngdr[ŋd̥r̥]Konec H
ngr[ŋɡ̊r]Středfingra fɪŋɡ̊raprstový
ngr[ŋɡ̊r̥]Konec H
ngstr[ŋsd̥r]Středlengstri lɛŋsd̥rɪ-> langur
nkr[ŋ̊ɡ̊r]Středhinkra hiŋ̊ɡ̊raposečkat
nndr[nd̥r]Středdraumkenndra d̥rœimcʰɛnd̥ra-> draumkenndur
nnr[nr]Středþynnri θɪnrɪ-> þunnur
nnskr[nsɡ̊r]Středfinnskri fɪnsɡ̊rɪ-> finnskur
nnstr[nsd̥r]Středminnstra mɪnsd̥ra-> lítill
nntr[n̥d̥̥r]Středflenntra flɛn̥d̥̥ra-> flenna
nr[nr]StředFenrir fɛnrɪr̥(vlastní jméno)
nskr[nsɡ̊r]Středlénskrar ljɛnsɡ̊rar̥-> lénskur
nstr[nsd̥r]Středvinstri vɪnsd̥rilevý
nstr[nsd̥r̥]Konec
ntr[n̥d̥r]Středkontra kʰɔn̥d̥rakontra
p
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ppr[hb̥r]Střed a Konecuppruni ʏhb̥rʏnɪpůvod
pptr[fd̥r]Střed a Konecklipptra kʰlɪfd̥ra-> klippa
pr[pʰr]Začátekprenta pʰrɛn̥d̥atisknout
pr[b̥r]Střed a Konecvipra vɪːb̥racukání
prj[pʰrj]Začátekprjóna pʰrjouːnaplést
ptr[fd̥r]Střed a Konecgleyptra ɡ̊leifd̥ra-> gleypa
s
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
skr[sɡ̊r]Začátek a středskref sɡ̊rɛːfkrok
skr[sɡ̊r̥]Konec H
skrj[sɡ̊rj]Začátekskrjóður sɡ̊rjouːðʏr̥křáp
spr[sb̥r]Začátek a středsprauta sb̥rœiːd̥astříkačka
sr[sr]Začátek a středagalausra aːɣalœisra-> agalaus
ssr[sr]Středvissra vɪsra-> viss
str[sd̥r]Na všech pozicíchfóstra fousd̥rapečovat
strj[sd̥rj]Začátek a středstrjálbýli sd̥rjaulb̥ilɪvenkov
t
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
tr[tʰr]Začátektrúa tʰruːavěřit
tr[d̥r]Střed a Konecvitrun vɪːd̥rʏnvize
trj[tʰrj]Začátektrjákróna tʰrjauːkʰrounakoruna stromu
ttr[hd̥r]Středhvattra kʰvahd̥ra-> hvetja
þ
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
þr[θr]Začátekþrífa θriːvauklidit
þrj[θrj]Začátekþrjótur θrjouːd̥ʏr̥ničema