Islandsko-český studijní slovník

×

Přidejte nové slovo

Hesla, která Vám ve slovníku chybí, můžete zde po jednom přidat - česká i islandská. Nebojte se podělit se s námi Vaší znalostí a vědou a napište nám do poznámek, jaký se domníváte, že je překlad. Návrhy na nová hesla postupně projdeme a umístíme je do slovníku.

Přehled výslovnosti islandských hlásek

Menu

Islandská výslovnostPřehled výslovnosti islandských hlásekPřehled výslovnosti složeného slova

Informace

Zvolte písmeno, které chcete zobrazit. V tabulce naleznete informace o výslovnosti v závislosti na pozici s příkladem a audio ukázkou. V určitých případech naleznete u výslovnosti dodatkové informace. Varianty jsou seřazeny podle četnosti (na prvním místě je uvedena nejčetnější varianta).
V případě souhlásek je zobrazena nejdříve výslovnost samotné souhlásky, dále pak následují shluky souhlásek začínající na zvolenou souhlásku. V následujících tabulkách je zobrazena vybraná souhláska jako součást shluku souhlásek, přičemž tabulky jsou seřazeny podle začínající souhlásky.

Souhlásky

b c d ð f g h j k l m n p r s t v w x z þ

Samohlásky

a á e é i í o ó u ú y ý æ ö

Dvojhlásky

au ei ey


s
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
s[s]Na všech pozicíchsonur sɔːnʏr̥syn  
sf[sf]Na všech pozicíchasfaldt aːsfal̥d̥asfaltv přejatých slovech  
sj[sj]Na všech pozicíchsjá sjauːvidět
sk[sɟ̊]Začátek a středskera sɟ̊ɛːrakrájetpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
sk[sɡ̊]Na všech pozicíchaskur asɡ̊ʏrpopelzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
skj[sɟ̊]Začátek a středskjár sɟ̊auːr̥obrazovka
skr[sɡ̊r]Začátek a středskref sɡ̊rɛːfkrok
skr[sɡ̊r̥]Konec H
skrj[sɡ̊rj]Začátekskrjóður sɡ̊rjouːðʏr̥křáp
sks[sɡ̊s]Střed a Konecasísks aːsisɡ̊s-> asískur
skv[sɡ̊v]Začátek a středskvetta sɡ̊vɛhd̥apokropit
sl[sd̥l]Začátek a středneysla neisd̥laspotřeba
sl[sd̥l̥]Konecbasl b̥asd̥l̥zápolení
slj[sd̥lj]Začáteksljóleiki sd̥ljouːleiɟ̊ɪapatie
sm[sm]Na všech pozicíchsmakka smahɡ̊aochutnat
smj[smj]Začáteksmjör smjœːr̥máslo
sn[sd̥n]Začátek a středsnöggur sd̥nœɡ̊ːʏr̥pohotový
sn[sd̥n̥]Konecfýsn fisd̥n̥chtíč
snj[sd̥nj]Začáteksnjall sd̥njad̥l̥bravurní
sns[sd̥n̥s]Střed a Konecdjásns d̥jausd̥n̥s-> djásn
sns[sː]Střed a Konecdjásns d̥jausː-> djásnv častých slovech
sp[sb̥]Na všech pozicíchspyrja sb̥ɪrjazeptat se
spj[sb̥j]Začátekspjald sb̥jald̥kartička
spl[sb̥l]Začáteksplitti sb̥lɪhd̥ɪzávlačka
spr[sb̥r]Začátek a středsprauta sb̥rœiːd̥astříkačka
sps[sb̥s]Střed a Konecrasps rasb̥s-> rasp
sr[sr]Začátek a středagalausra aːɣalœisra-> agalaus
ss[sː]Střed a Koneckross kʰrɔsːkřížek
ssj[sj]Střed a Konectissjú tʰɪsjukapesníček
ssn[sd̥n]Středrússneska rusd̥nɛsɡ̊aruština
ssr[sr]Středvissra vɪsra-> viss
sst[sd̥]Střed a Konechvasst kʰvasd̥ostře
st[sd̥]Na všech pozicíchlest lɛsd̥vlak
stj[sd̥j]Začátek a středstjarna sd̥jard̥nahvězda
str[sd̥r]Na všech pozicíchfóstra fousd̥rapečovat
strj[sd̥rj]Začátek a středstrjálbýli sd̥rjaulb̥ilɪvenkov
sts[sd̥s]Střed a Konecdulasts d̥ʏːlasd̥s-> dulur
sts[sː]Střed a Konecprests pʰrɛsː-> presturv častých slovech
sv[sv]Na všech pozicíchsvefn svɛb̥n̥spánek
b
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
bbs[b̥s]Střed a Koneckubbslegur kʰʏb̥slɛɣʏr̥zavalitý
bs[fs]Střed a Konecribs rɪfsčervený rybíz
bs[b̥s]Střed a Konecjakobsfífill jaːkʰɔb̥sfivɪd̥l̥turanvýrazná pomalá řeč
d
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
dds[d̥s]Střed a Koneceydds eid̥s-> eyða
ð
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ðks[θɡ̊s]Střed a Konecmaðks maθɡ̊s-> maðkur
ðls[ðls]Střed a Konecbruðls b̥rʏðls-> bruðl
ðms[ðms]Střed a Konecvíðfeðms viðfɛðms-> víðfeðmur
ðs[ðs]Střed a Konecuppboðs ʏhb̥ːɔðs-> uppboð
ðsk[ðsɟ̊]Středháðski hauðsɟ̊ɪ-> háðskurpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
ðsk[ðsɡ̊]Střed a Konecmúhameðsk muːhamɛðsɡ̊-> múhameðskurzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
ðsks[ðsɡ̊s]Konecháðsks hauðsɡ̊s-> háðskur
ðsl[ðsd̥l]Středleiðsla leiðsd̥lainstrukce
ðst[ðsd̥]Střed a Konecæðstur aiðsd̥ʏr̥-> æðri
ðsts[ðsd̥s]Střed a Konecsyðsts sɪðsd̥s-> syðri
f
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
fðs[vðs]Střed a Konechafðs havðs-> hafa
ffs[fs]Střed a Konecoffsetprentun ɔfsɛd̥pʰrɛn̥d̥ʏnofset
flds[ld̥s]Střed a Konec teflds d̥ɛld̥s-> teflavarianty rovnocenné
flds[lvd̥s]Střed a Konecteflds d̥ɛlvd̥s-> teflavarianty rovnocenné
flds[lvd̥s]Střed a Konecteflds d̥ɛlvd̥s-> teflavarianty rovnocenné
fls[b̥l̥s]Střed a Konecafls ab̥l̥s-> afl
fls[vls]Střed a Konecröfls rœvls-> röflpřejaté slovo
fns[b̥s]Střed a Konecsafns sab̥s-> safnvarianty rovnocenné
fns[b̥n̥s]Střed a Konecsafns sab̥n̥s-> safnvarianty rovnocenné
fns[fs]Střed a Konecsafns safs-> safnvarianty rovnocenné
fs[fs]Střed a Konecufsi ʏfsɪtreska  
fsk[fsɟ̊]Střed a Konecklaufski kʰlæifsɟ̊ɪ-> klaufskurpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
fsk[fsɡ̊]Střed a Konecklaufskur kʰlœifsɡ̊ʏr̥nešikovnýzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
fsks[fsɡ̊s]Střed a Konecklaufsks kʰlœifsɡ̊s-> klaufskur
fsn[fsd̥n]Střed a Konechvefsna kʰvɛfsd̥na-> hvefsinn
fst[fsd̥]Střed a Konecvafstra vafsd̥radřít se
fstr[fsd̥r]Střed a Konecafstraktur afsd̥raxd̥ʏr̥abstraktní
fsts[fsd̥s]Střed a Konecefsts ɛfsd̥s-> efri
fts[fd̥s]Střed a Konecrafts rafd̥s-> rafturvarianty rovnocenné
fts[fs]Střed a Konecrafts rafs-> rafturvarianty rovnocenné
g
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
gðs[ɣðs]Střed a Konecbragðs braɣðs-> bragð
ggnst[ŋsd̥]Střed a Konecskyggnst sɟ̊ɪŋsd̥-> skyggna
ggs[ɡ̊s]Střed a Konecskeggs sɟ̊ɛɡ̊s-> skeggvarianty rovnocenné
ggs[xs]Střed a Konecskeggs sɟ̊ɛxs-> skeggvarianty rovnocenné
ggst[xsd̥]Střed a Konecleggst lɛxsd̥leggja
ggstr[xsd̥r]Střed a Konecsneggstri sd̥nɛxsd̥rɪ-> snöggur
glds[ld̥s]Střed a Konecneglds nɛld̥s-> negla
gls[ɡ̊l̥s]Střed a Konecsegls sɛɡ̊l̥s-> segl
gns[ɡ̊n̥s]Střed a Konecgagns ɡ̊aɡ̊n̥s-> gagnvarianty rovnocenné
gns[xs]Střed a Konecgagns ɡ̊axs-> gagnvarianty rovnocenné
gns[ɡ̊s]Střed a Konecgagns ɡ̊aɡ̊s-> gagnvarianty rovnocenné
gs[xs]Střed a Konechugsa hʏxsamysletvarianty rovnocenné
gs[ɡ̊s]Střed a Konechugsa hʏɡ̊samysletvarianty rovnocenné
gsl[xsd̥l]Střed a Konecbægsli b̥aixsd̥lɪploutev
gsn[xsd̥n]Střed a Konecgægsni ɟ̊aixsd̥nɪběhna
gst[xsd̥]Střed a Konecsagst saxsd̥-> segja
gstr[xsd̥r]Střed a Konecdrýgstra d̥rixsd̥ra-> drjúgur
gts[xd̥s]Střed a Konecbugts b̥ʏxd̥s-> bugt
k
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
kks[hɡ̊s]Střed a Konecbekks b̥ɛhɡ̊s-> bekkurvarianty rovnocenné
kks[xs]Střed a Konecbekks b̥ɛxs-> bekkurvarianty rovnocenné
kkst[xsd̥]Střed a Konecfékkst fjɛxsd̥-> fá
kkts[xd̥s]Střed a Konecblekkts b̥lɛxd̥s-> blekkja
kls[hɡ̊ls]Střed a Konechekls hɛhɡ̊ls-> hekl
kns[hɡ̊n̥s]Střed a Konectákns tʰauhɡ̊n̥s-> tákn
ks[ɡ̊s]Střed a Konectaksins tʰaɡ̊sɪns-> takvarianty rovnocenné
ks[xs]Střed a Konectaksins tʰaxsɪns-> takvarianty rovnocenné
ksl[xsd̥l]Středhneyksli n̥eixsd̥lɪskandál
ksl[xsd̥l̥]Konec H
ksn[xsd̥n]Střed a Konecflyksna flɪxsd̥na-> flyksa
kst[xsd̥]Střed a Konecakstur axsd̥ʏr̥řízení
kstr[xsd̥r]Středdekstra d̥ɛxsd̥rapochlebovat
kts[xd̥s]Střed a Konecblekkts b̥lɛxd̥s-> blekkja
l
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
lds[ld̥s]Střed a Konecaðhalds aːθhald̥s-> aðhald
lds[ls]Střed a Konecelds ɛls-> eldurv častých slovech se -d- nevyslovuje
lfds[ld̥s]Střed a Konecdauðskelfds d̥œiðsɟ̊ɛld̥s-> dauðskelfdur
lfs[ls]Střed a Konecálfs auls-> álfur
lfst[lsd̥]Střed a Konechvolfst kʰvɔlsd̥-> hvolfa
lgs[lɡ̊s]Střed a Konecelgs ɛlɡ̊s-> elgurvarianty rovnocenné
lgs[ls]Střed a Konecelgs ɛls-> elgurvarianty rovnocenné
lgst[lɡ̊sd̥]Střed a Konecfylgst fɪlɡ̊sd̥-> fylgjavarianty rovnocenné
lgst[lxsd̥]Střed a Konecfylgst fɪlxsd̥-> fylgjavarianty rovnocenné
lgst[lsd̥]Střed a Konecfylgst fɪlsd̥-> fylgjavarianty rovnocenné
lkns[l̥n̥s]Střed a Konectálknsins tʰaul̥n̥sɪns-> tálknvarianty rovnocenné
lkns[l̥g̊n̥s]Střed a Konectálknsins tʰaul̥g̊n̥sɪns-> tálknvarianty rovnocenné
lks[l̥ɡ̊s]Střed a Konecbálks b̥aul̥ɡ̊s-> bálkur
lks[l̥s]Střed a Konecfólks foul̥s-> fólku častých slov v složeninách
lks[ls]Střed a Konecfólks fouls-> fólku častých slov v složeninách
lkst[l̥xsd̥]Střed a Konecfylkst fɪl̥xsd̥-> fylkjavarianty rovnocenné
lkst[l̥sd̥]Střed a Konecfylkst fɪl̥sd̥-> fylgjavarianty rovnocenné
lls[ls]Střed a Konecillsviti ɪlsvɪd̥ɪzlověstné znamení
lls[d̥ls]Střed a Konecfalls fad̥ls-> fallv genitivu u podstatných a přídavných jmen se může vyskytovat
llsk[lsɡ̊]Střed a Konecillska ɪlsɡ̊apodlost
llst[lsd̥]Střed a Konecfyllstur fɪlsd̥ʏr̥-> fullur
llts[l̥d̥s]Střed a Konechellts hɛl̥d̥s-> hella
lms[lms]Střed a Konechálmsins haulmsɪns-> hálmur
lmst[lmsd̥]Střed a Konecskylmst sɟ̊ɪlmsd̥-> skylmast
lps[l̥b̥s]Střed a Konechvolps kʰvɔl̥b̥s-> hvolpurvarianty rovnocenné
lps[l̥s]Střed a Konechvolps kʰvɔl̥s-> hvolpurvarianty rovnocenné
ls[ls]Střed a Konecfrelsi frɛlsɪsvoboda
lsk[lsɟ̊]Středkölski kʰœlsɟ̊ɪďábelpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
lsk[lsɡ̊]Střed a Konecelska ɛlsɡ̊amilovatzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
lsks[lsɡ̊s]Střed a Konecfalsks falsɡ̊s-> falskur
lskt[lsd̥]Střed a Konecítalskt iːd̥alsd̥-> ítalskur
lst[l̥sd̥]Střed a Konechelst hɛl̥sd̥nejvícevarianty rovnocenné
lst[lsd̥]Střed a Konechelst hɛlsd̥nejvícevarianty rovnocenné
lstr[lsd̥r]Střed a Konecelskri ɛlsɡ̊rɪelskur
lsts[lsd̥s]Střed a Konecelsts ɛlsd̥s-> gamall
lts[l̥d̥s]Střed a Konecfullgilts fʏd̥lɟ̊ɪl̥d̥s-> fullgilda
lts[l̥s]Střed a Konecpilts pʰɪl̥s-> pilturv častých slovech se -t- nevyslovuje
m
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
mbds[md̥s]Střed a Koneckembds cʰɛmd̥s-> kemba
mbls[mb̥l̥s]Střed a Konecsumbls sʏmb̥l̥s-> sumblvarianty rovnocenné
mbls[mls]Střed a Konecsumbls sʏmls-> sumblvarianty rovnocenné
mbs[mb̥s]Střed a Konecdrumbs d̥rʏmb̥s-> drumburvarianty rovnocenné
mbs[ms]Střed a Konecdrumbs d̥rʏms-> drumburvarianty rovnocenné
mbst[msd̥]Střed a Konecþembst θɛmsd̥-> þemba
mds[md̥s]Střed a Konecgeymds ɟ̊eimd̥s-> geyma
mls[mls]Střed a Konecumlsins ʏmlsɪns-> uml
mmds[md̥s]Střed a Konecstemmds sd̥ɛmd̥s-> stemma
mms[ms]Střed a Konecdimms d̥ɪms-> dimmur
mmst[msd̥]Střed a Konecskammstafast sɡ̊amsd̥avasd̥-> skammstafa
mmstr[msd̥r]Střed a Konecskemmstra sɟ̊ɛmsd̥ra-> skammur
mmts[m̥d̥s]Střed a Konecmatarskammts maːd̥ar̥sɡ̊am̥d̥s-> matarskammturvarianty rovnocenné
mmts[m̥s]Střed a Konecmatarskammts maːd̥ar̥sɡ̊am̥s-> matarskammturvarianty rovnocenné
mps[m̥b̥s]Střed a Koneckamps kʰam̥b̥s-> kampurvarianty rovnocenné
mps[m̥s]Střed a Koneckamps kʰam̥s-> kampurvarianty rovnocenné
ms[ms]Střed a Konecbremsa b̥rɛmsabrzda
msk[msɟ̊]Střed a Konecsamskeyti samsɟ̊eid̥ɪspojpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
msk[msɡ̊]Střed a Konecvíetnamska vijɛhd̥namsɡ̊avietnamštinazadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
mskr[msɡ̊r]Středislamskri ɪsd̥lamsɡ̊rɪ-> islamskur
mskr[msɡ̊r̥]Konec H
msks[msɡ̊s]Střed a Konecbahamsks b̥aːhamsɡ̊s-> bahamskur
mskt[msd̥]Střed a Koneclymskt lɪmsd̥-> lymskur
msl[msd̥l]Středskrímsli sɡ̊rimsd̥lɪobluda
msl[msd̥l̥]Koneceymsl eimsd̥l̥
mst[msd̥]Střed a Konecblómstra b̥loumsd̥rakvést
mstr[msd̥r]Střed a Konechamstra hamsd̥rakřečkovat
mts[m̥d̥s]Střed a Konecheimts heim̥d̥s-> heimtavarianty rovnocenné
mts[m̥s]Střed a Konecheimts heim̥s-> heimtavarianty rovnocenné
n
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ndls[nd̥l̥s]Střed a Konecsvindlsins svɪnd̥l̥sɪns-> svindl
nds[nd̥s]Střed a Konecmunds mʏnd̥s-> mundvarianty rovnocenné
nds[ns]Střed a Konecmunds mʏns-> mundvarianty rovnocenné
ngds[ŋd̥s]Střed a Konecaftengds aftʰɛŋd̥s-> aftengja
ngls[ŋls]Střed a Konectunglsins tʰʏŋlsɪns-> tungl
ngsl[ŋsd̥l]Středþrengsli θrɛŋsd̥lɪnedostatek místa
ngsl[ŋsd̥l̥]Konectengsl tʰeiŋsd̥l̥spojení
ngs[ŋs]Střed a Konecbangsi b̥auŋsɪmedvídekvarianty rovnocenné
ngs[ŋɡ̊s]Střed a Konecbangsi b̥auŋɡ̊sɪmedvídekvarianty rovnocenné
ngst[ŋsd̥]Střed a Konecyngstur ɪŋsd̥ʏr̥nejmladší
ngstr[ŋsd̥r]Středlengstri lɛŋsd̥rɪ-> langur
nks[ŋ̊ɡ̊s]Střed a Konecbanks b̥auŋ̊ɡ̊s-> bank
nkts[ŋ̊d̥s]Střed a Konecpunkts pʰuŋ̊d̥s-> punktur
nnds[nd̥s]Střed a Konecloftkennds lɔfd̥cʰɛnd̥s-> loftkenndur
nns[ns]Střed a Konecaðalmanns aːðalmans-> aðalmaður
nnsk[nsɟ̊]Střed a Konecfinnskir fɪnsɟ̊ɪr̥-> finnskurpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
nnsk[nsɡ̊]Střed a Konecblaðamennska b̥laːðamɛnsɡ̊anovinařinazadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
nnskr[nsɡ̊r]Středfinnskri fɪnsɡ̊rɪ-> finnskur
nnskt[nsd̥]Střed a Konecmennskt mɛnsd̥-> mennskur
nnsl[nsd̥l]Středkennsla cʰɛnsd̥lavýuka
nnsl[nsd̥l̥]Koneckennsl cʰɛnsd̥l̥poznání
nnst[nsd̥]Střed a Konecinnst ɪnsd̥-> inni
nnstr[nsd̥r]Středminnstra mɪnsd̥ra-> lítill
nnts[n̥d̥s]Střed a Konecspennts sb̥ɛn̥d̥s-> spenna
ns[ns]Střed a Konecdansa d̥ansatancovat
nsk[nsɟ̊]Středarmenski armɛnsɟ̊ɪ-> armenskurpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
nsk[nsɡ̊]Střed a Konecenskur ɛnsɡ̊ʏr̥anglickýzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
nskr[nsɡ̊r]Středlénskrar ljɛnsɡ̊rar̥-> lénskur
nsks[nsɡ̊s]Střed a Konecrúmensks ruːmɛnsɡ̊s-> rúmenskur
nskt[nsd̥]Střed a Konecgermanskt ɟ̊ɛrmansd̥-> germanskur
nsl[nsd̥l]Středreynsla reinsd̥lazkušenost
nsl[nsd̥l̥]Konec H
nsn[nsd̥n]Středhænsni hainsd̥nɪkur
nsn[nsd̥n̥]Konechænsn hainsd̥n̥kur
nst[nsd̥]Střed a Koneckúnstugur kʰunsd̥ʏɣʏr̥směšný
nstr[nsd̥r]Středvinstri vɪnsd̥rilevý
nstr[nsd̥r̥]Konec
nts[n̥d̥s]Střed a Konecfants fan̥d̥s-> fanturvarianty rovnocenné
nts[n̥s]Střed a Konecfants fan̥s-> fanturvarianty rovnocenné
p
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
pls[hb̥l̥s]Střed a Konecjapls jahb̥l̥s-> japl
pns[hb̥n̥s]Střed a Konecvopns vɔhb̥n̥s-> vopnvarianty rovnocenné
pns[hb̥s]Střed a Konecvopns vɔhb̥s-> vopnvarianty rovnocenné
pns[fs]Střed a Konecvopns vɔfs-> vopnvarianty rovnocenné
pps[hb̥s]Střed a Konechnapps n̥ahb̥s-> hnappurvarianty rovnocenné
pps[fs]Střed a Konechnapps n̥afs-> hnappurvarianty rovnocenné
ppst[fsd̥]Střed a Konechreppst r̥ɛfsd̥-> hreppa
ppts[fd̥s]Střed a Konecteppts tʰɛfd̥s-> teppa
ps[pʰs]Začátekpsí pʰsiːpsí
ps[b̥s]Střed a Konecslipsi sd̥lɪb̥sɪkravatavarianty rovnocenné
ps[fs]Střed a Konecslipsi sd̥lɪfsɪkravatavarianty rovnocenné
psk[fsɡ̊]Střed a Konecevrópskur ɛvroufsɡ̊ʏr̥evropský
pst[fsd̥]Střed a Konecdýpsta d̥ifsd̥a-> djúpur
pts[fd̥s]Střed a Konecsvipts svɪfd̥s-> svipta
r
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
rds[rd̥s]Střed a Konecstandards sd̥and̥ard̥s-> standard
rðs[rðs]Střed a Konecærðs airðs-> æra
rðsl[rsl]Středyfirborðslegur [ɪːvɪrb̥ɔrslɛɣʏr̥letmý
rðst[rðsd̥]Střed a Konecvarðstu varðsd̥ʏ-> verða
rfs[rvs]Střed a Konecaðhvarfs aðkʰvarvs-> aðhvarf
rfsk[r̥sɡ̊]Střed a Konecdirfska d̥ɪr̥sɡ̊aopovážlivost
rfst[r̥sd̥]Střed a Konecerfst ɛr̥sd̥-> erfa
rgs[rɡ̊s]Střed a Konecgargs ɡ̊arɡ̊s-> gargvarianty rovnocenné
rgs[rɣs]Střed a Konecgargs ɡ̊arɣs-> gargvarianty rovnocenné
rgst[rɣsd̥]Střed a Konecergst ɛrɣsd̥-> ergjavarianty rovnocenné
rgst[r̥sd̥]Střed a Konecergst ɛr̥sd̥-> ergjavarianty rovnocenné
rks[r̥xs]Střed a Konecþjarks θjar̥xs-> þjarkurvarianty rovnocenné
rks[r̥ɡ̊s]Střed a Konecþjarks θjar̥ɡ̊s-> þjarkurvarianty rovnocenné
rkst[r̥sd̥]Střed a Konecyrkst ɪr̥sd̥-> yrkja
rls[rd̥l̥s]Střed a Konecjarls jard̥l̥s-> jarlvarianty rovnocenné
rls[d̥l̥s]Střed a Koneckarls kʰad̥l̥s-> karlvarianty rovnocenné
rmds[rmd̥s]Střed a Konecvermds vɛrmd̥s-> verma
rms[rms]Střed a Konecarms arms-> armur
rmsk[rmsɟ̊]Středvermski vɛrmsɟ̊ɪ-> vermskurpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
rmsk[rmsɡ̊]Střed a Konecvermskur vɛrmsɡ̊ʏr̥(jsoucí) z Värmlanduzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
rmsl[rmsd̥l]Střed-
rmsl[rmsd̥l̥]Koneckaldavermsl
rmst[rmsd̥]Střed a Konecfermst fɛrmsd̥-> ferma
rnds[rnd̥s]Střed a Konecþríhyrnds θriːhɪrnd̥s-> þríhyrndur
rnds[nd̥s]Střed a Konecfyrnds fɪnd̥s-> fyrnav častých slovech
rns[rd̥n̥s]Střed a Konecbarns b̥ar̥d̥n̥s-> barnvarianty rovnocenné
rns[d̥n̥s]Střed a Konecbarns b̥ad̥n̥s-> barnvarianty rovnocenné
rns[r̥s]Střed a Konecbarns b̥ar̥s-> barnv častých slovech
rns[sː]Střed a Konecbarns b̥asː-> barnv častých slovech
rnsk[rnsɟ̊]Středbernski b̥ɛrnsɟ̊ɪ-> bernskurpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
rnsk[r̥sɟ̊]Středbernski b̥ɛr̥sɟ̊ɪ-> bernskurpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey; v častých slovech
rnsk[rnsɡ̊]Střed a Konecbernska b̥ɛrnsɡ̊adětstvízadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
rnsk[r̥sɡ̊]Střed a Konecbernska b̥ɛr̥sɡ̊adětstvízadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au; v častých slovech
rnst[rnsd̥]Střed a Konecspyrnst sb̥ɪrnsd̥-> spyrna
rnst[nsd̥]Střed a Konecfyrnst fɪnsd̥-> fyrnav častých slovech
rps[r̥b̥s]Střed a Konecávarps auːvar̥b̥s-> ávarp
rpst[r̥b̥sd̥]Střed a Konecherpst hɛr̥b̥sd̥-> herpa
rpst[r̥sd̥]Střed a Konecherpst hɛr̥sd̥-> herpav neformální řeči
rpts[r̥d̥s]Střed a Konecskerpts sɟ̊ɛr̥d̥s-> skerpavarianty rovnocenné
rpts[r̥fd̥s]Střed a Konecverpts vɛr̥fd̥s-> verpavarianty rovnocenné
rrks[r̥ɡ̊s]Střed a Konecþurrks θʏr̥ɡ̊s-> þurrkurvarianty rovnocenné
rrks[r̥xs]Střed a Konecþurrks θʏr̥xs-> þurrkurvarianty rovnocenné
rrs[r̥s]Střed a Konecbarrs b̥ar̥s-> barr
rrs[rːs]Střed a Koneckjarrs cʰarːs-> kjarru slov majících -rr- v kořeni slova
rrst[r̥sd̥]Střed a Konecfirrst fɪr̥sd̥-> firra
rrst[sd̥]Střed a Konecsperrst sb̥ɛsd̥-> sperrav častých slovech
rrts[r̥d̥s]Střed a Konecsperrts sb̥ɛr̥d̥s-> sperrturvarianty rovnocenné
rrts[r̥s]Střed a Konecfirrts fɪr̥s-> firrturvarianty rovnocenné
rs[r̥s]Střed a Konecsnars sd̥nar̥s-> snarvarianty rovnocenné
rs[sː]Střed a Konecreyrs reisː-> reyrvarianty rovnocenné
rsk[r̥sɟ̊]Středfjarski fjar̥sɟ̊ɪdálkapředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
rsk[sɟ̊]Středfjarski fjasɟ̊ɪdálkavarianty rovnocenné
rsk[r̥sɡ̊]Střed a Konecferskur fɛr̥sɡ̊ʏr̥čerstvýzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
rsk[sɡ̊]Střed a Konecferskur fɛsɡ̊ʏr̥čerstvývarianty rovnocenné
rskj[r̥sɟ̊]Středferskja fɛr̥sɟ̊abroskev
rskj[sɟ̊]Středferskja fɛsɟ̊abroskevv častých slovech
rskn[r̥sɡ̊n]Středkerskni cʰɛr̥sɡ̊nɪzlomyslnost
rskn[sɡ̊n]Středferskna fɛsɡ̊na-> ferskjav častých slovech
rsks[r̥sɡ̊s]Střed a Konecrómversks roumvɛr̥sɡ̊s-> rómverskur
rsks[sɡ̊s]Střed a Konecnorsks nɔsɡ̊s-> norskurv častých slovech
rskt[r̥sd̥]Střed a Konecnorskt nɔr̥sd̥-> norskur
rskt[sd̥]Střed a Konecnorskt nɔsd̥-> norskurv častých slovech
rsl[r̥sd̥l]Středærsli air̥sd̥lɪvyvádění
rsl[sd̥l]Středvarsla vasd̥ladohledv častých slovech
rsl[r̥sd̥l̥]Konecærsl air̥sd̥l̥vyvádění
rsn[r̥sd̥n]Střed a Konecversna vɛr̥sd̥nakazit se
rsn[sd̥n]Střed a Konecversna vɛsd̥nakazit sev častých slovech
rst[r̥sd̥]Střed a Konecþyrstur θɪr̥sd̥ʏr̥žíznivý
rst[sd̥]Střed a Konecverst vɛsd̥-> illav častých slovech
rsts[r̥sd̥s]Střed a Konecfegursts fɛːɣʏr̥sd̥s-> fagur
rsts[sd̥s]Střed a Konecfyrsts fɪsd̥s-> fyrsturv častých slovech
rts[r̥d̥s]Střed a Konecsvarts svar̥d̥s-> svarturvarianty rovnocenné
rts[r̥s]Střed a Konecparts pʰar̥s-> parturvarianty rovnocenné
t
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
tls[hd̥l̥s]Střed a Konecseytls seihd̥l̥s-> seytl
tns[hd̥n̥s]Střed a Konecbotns b̥ɔhd̥n̥s-> botnvarianty rovnocenné
tns[hd̥s]Střed a Konecvatns vahd̥s-> vatnvarianty rovnocenné
tns[sː]Střed a Konecvatnsberi vasːb̥ɛrɪVodnářv častých slovech jako je např. vatns
ts[d̥s]Střed a Konecafrits avrɪd̥s-> afrit
tsj[tʰsj]Na všech pozicíchTsjetsjenía tʰsjɛtʰsjɛnijaČečensko
tts[hd̥s]Střed a Konecbletts b̥lɛhd̥s-> blettur
x
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
xls[xsd̥l̥s]Střed a Konecjaxls jaxsd̥l̥s-> jaxl