Islandsko-český studijní slovník

×

Přidejte nové slovo

Hesla, která Vám ve slovníku chybí, můžete zde po jednom přidat - česká i islandská. Nebojte se podělit se s námi Vaší znalostí a vědou a napište nám do poznámek, jaký se domníváte, že je překlad. Návrhy na nová hesla postupně projdeme a umístíme je do slovníku.

Přehled výslovnosti islandských hlásek

Menu

Islandská výslovnostPřehled výslovnosti islandských hlásekPřehled výslovnosti složeného slova

Informace

Zvolte písmeno, které chcete zobrazit. V tabulce naleznete informace o výslovnosti v závislosti na pozici s příkladem a audio ukázkou. V určitých případech naleznete u výslovnosti dodatkové informace. Varianty jsou seřazeny podle četnosti (na prvním místě je uvedena nejčetnější varianta).
V případě souhlásek je zobrazena nejdříve výslovnost samotné souhlásky, dále pak následují shluky souhlásek začínající na zvolenou souhlásku. V následujících tabulkách je zobrazena vybraná souhláska jako součást shluku souhlásek, přičemž tabulky jsou seřazeny podle začínající souhlásky.

Souhlásky

b c d ð f g h j k l m n p r s t v w x z þ

Samohlásky

a á e é i í o ó u ú y ý æ ö

Dvojhlásky

au ei ey


m
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
m[m]Na všech pozicíchmildur mɪld̥ʏr̥mírný
m[mː]Konecum ʏmːona konci jednoslabičných slov jako např. fram, um
mb[mb̥]Střed a Koneclamb lamb̥jehně
mbd[md̥]Střed a Koneceinlembdur einlɛmd̥ʏr̥mající jedno jehně
mbdr[md̥r]Střed a Konecþembdri θɛmd̥rɪ-> þemba
mbds[md̥s]Střed a Koneckembds cʰɛmd̥s-> kemba
mbg[mɡ̊]Střed a Koneclembga lɛmɡ̊a
mbl[mb̥l]Střed a Konecvembla vɛmb̥la-> vembill
mbl[mb̥l̥]Konecsumbl sʏmb̥l̥pitka
mbls[mb̥l̥s]Střed a Konecsumbls sʏmb̥l̥s-> sumblvarianty rovnocenné
mbls[mls]Střed a Konecsumbls sʏmls-> sumblvarianty rovnocenné
mbn[mb̥n]Střed a Koneckambnum kʰamb̥nʏm-> kambur
mbr[mb̥r]Střed a Koneclumbra lʏmb̥razašantročit
mbs[mb̥s]Střed a Konecdrumbs d̥rʏmb̥s-> drumburvarianty rovnocenné
mbs[ms]Střed a Konecdrumbs d̥rʏms-> drumburvarianty rovnocenné
mbst[msd̥]Střed a Konecþembst θɛmsd̥-> þemba
mbt[m̥d̥]Střed a Konecdembt d̥ɛm̥d̥-> demba
md[md̥]Střed a Konecdæmdur d̥aimd̥ʏr̥odsouzený
mdr[md̥r]Střed a Konecfermdri fɛrmd̥rɪ-> ferma
mds[md̥s]Střed a Konecgeymds ɟ̊eimd̥s-> geyma
mf[mf]Střed a Konecamfetamín amfɛd̥aminamfetamin
mg[mɡ̊]Střed a Konecblómgast b̥loumɡ̊asd̥rozkvétat
mj[mj]Na všech pozicíchmjólk mjoul̥ɡ̊mléko
mk[m̥ɟ̊]Střed a Konecrýmkið rim̥ɟ̊ɪθ-> rýmkapředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
mk[m̥ɡ̊]Střed a Konecaumka œim̥ɡ̊apolitovatzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
ml[ml]Středhumla hʏmlačmelák
ml[ml̥]Konecuml ʏml̥mumlání
mls[mls]Střed a Konecumlsins ʏmlsɪns-> uml
mm[mː]Střed a Konecmamma mamːamaminka
mmd[md̥]Střed a Konecskemmd sɟ̊ɛmd̥poškození
mmdr[md̥r]Střed a Konecskemmdrar sɟ̊ɛmd̥rar̥-> skemmdur
mmds[md̥s]Střed a Konecstemmds sd̥ɛmd̥s-> stemma
mmn[mn]Střed a Konecstemmning sd̥ɛmnɪŋɡ̊očekávání
mmr[mr]Střed a Konecdimmra d̥ɪmra-> dimmur
mms[ms]Střed a Konecdimms d̥ɪms-> dimmur
mmst[msd̥]Střed a Konecskammstafast sɡ̊amsd̥avasd̥-> skammstafa
mmstr[msd̥r]Střed a Konecskemmstra sɟ̊ɛmsd̥ra-> skammur
mmt[m̥d̥]Střed a Konecfimmtudagur fɪm̥d̥ʏd̥aɣʏr̥-> fimmtudagur
mmtn[m̥d̥n]Střed a Konecskemmtnar sɟ̊ɛm̥d̥nar̥-> skemmtinn
mmts[m̥d̥s]Střed a Konecmatarskammts maːd̥ar̥sɡ̊am̥d̥s-> matarskammturvarianty rovnocenné
mmts[m̥s]Střed a Konecmatarskammts maːd̥ar̥sɡ̊am̥s-> matarskammturvarianty rovnocenné
mn[mn]Střed a Konecvæmni vaimnɪdojemnost
mp[m̥b̥]Střed a Konecólympískur oulɪm̥b̥isɡ̊ʏr̥olympijský
mpl[m̥b̥l̥]Konec H
mpl[m̥b̥l]Středtemplari tʰɛm̥b̥larɪtemplář
mpn[m̥b̥n]Střed a Koneckompna kʰɔm̥b̥na-> kompa
mpr[m̥b̥r]Středympra ɪm̥b̥rapřipomenout
mpr[m̥b̥r̥]Konec H
mps[m̥b̥s]Střed a Koneckamps kʰam̥b̥s-> kampurvarianty rovnocenné
mps[m̥s]Střed a Koneckamps kʰam̥s-> kampurvarianty rovnocenné
mr[mr]Střed a Konechamra hamrabušit
ms[ms]Střed a Konecbremsa b̥rɛmsabrzda
msk[msɟ̊]Střed a Konecsamskeyti samsɟ̊eid̥ɪspojpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
msk[msɡ̊]Střed a Konecvíetnamska vijɛhd̥namsɡ̊avietnamštinazadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
mskr[msɡ̊r]Středislamskri ɪsd̥lamsɡ̊rɪ-> islamskur
mskr[msɡ̊r̥]Konec H
msks[msɡ̊s]Střed a Konecbahamsks b̥aːhamsɡ̊s-> bahamskur
mskt[msd̥]Střed a Koneclymskt lɪmsd̥-> lymskur
msl[msd̥l]Středskrímsli sɡ̊rimsd̥lɪobluda
msl[msd̥l̥]Koneceymsl eimsd̥l̥
mst[msd̥]Střed a Konecblómstra b̥loumsd̥rakvést
mstr[msd̥r]Střed a Konechamstra hamsd̥rakřečkovat
mt[m̥d̥]Střed a Konecinnheimta ɪnheim̥d̥avýběr
mts[m̥d̥s]Střed a Konecheimts heim̥d̥s-> heimtavarianty rovnocenné
mts[m̥s]Střed a Konecheimts heim̥s-> heimtavarianty rovnocenné
ð
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
ðm[ðm]Střed a Konecmjöðm mjœðmkyčel
ðms[ðms]Střed a Konecvíðfeðms viðfɛðms-> víðfeðmur
k
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
km[hɡ̊m]Středdrakma d̥rahɡ̊madrachma
l
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
lm[lm]Střed a Konecilmur ɪlmʏr̥vůně
lmr[lmr]Středólmrar oulmrar̥-> ólmur
lms[lms]Střed a Konechálmsins haulmsɪns-> hálmur
lmst[lmsd̥]Střed a Konecskylmst sɟ̊ɪlmsd̥-> skylmast
lmt[l̥m̥d̥]Střed a Konechylmt hɪl̥m̥d̥-> hylma
lmtr[l̥m̥d̥r]Středfelmtruðust fɛl̥m̥d̥rʏðʏsd̥-> felmtraður
lmtr[l̥m̥d̥r̥]Konec H
r
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
rm[rm]Střed a Konecferming fɛrmiŋɡ̊konfirmace
rmd[rmd̥]Střed a Konechermdumst hɛrmd̥ʏmsd̥-> herma
rmdr[rmd̥r]Středþyrmdri θɪrmd̥rɪ-> þyrma
rmds[rmd̥s]Střed a Konecvermds vɛrmd̥s-> verma
rml[rml]Středgormlaga ɡ̊ɔrmlaɣašroubovitý
rmr[rmr]Středvarmri varmrɪ-> varmur
rms[rms]Střed a Konecarms arms-> armur
rmsk[rmsɟ̊]Středvermski vɛrmsɟ̊ɪ-> vermskurpředodásňové g - před e, i, í, y, ý, æ, ei, ey
rmsk[rmsɡ̊]Střed a Konecvermskur vɛrmsɡ̊ʏr̥(jsoucí) z Värmlanduzadopatrové g - před a, á, é, o, ó, u, ú, ö, au
rmsl[rmsd̥l]Střed-
rmsl[rmsd̥l̥]Koneckaldavermsl
rmst[rmsd̥]Střed a Konecfermst fɛrmsd̥-> ferma
rmt[r̥m̥d̥]Střed a Konecvarmt var̥m̥d̥-> varmur
s
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
sm[sm]Na všech pozicíchsmakka smahɡ̊aochutnat
smj[smj]Začáteksmjör smjœːr̥máslo
t
Hlásky IPA Pozice Příklad Audio Výslovnost Překlad Informace
tm[hd̥m]Středritmi rɪhd̥mɪrytmus